Yksilöasiain jaosto

Yhtymähallituksella on yksilöasiain jaosto, jossa on viisi (5) yhtymähallituksen valitsemaa jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 

Jaoston varsinaisten jäsenten tulee olla yhtymähallituksen varsinaisia jäseniä; jaoston varajäsenet voivat olla joko yhtymähallituksen varsinaisia tai varajäseniä.

Yksilöasiain jaoston ratkaisuvalta (hallintosääntö 12 §) 

Yksilöasiain jaosto ratkaisee yhtymähallituksen puolesta seuraavat asiat:
1. päätöksen tekeminen viranhaltijan ratkaisemassa asiassa, joka asiakkaan vaatimuksesta on saatettava käsiteltäväksi monijäsenisessä toimielimessä;
2. asiakkaan tahdonvastaiset toimenpiteet, mikäli niitä ei ole lainsäädännössä määrätty viranhaltijan päätettäväksi;
3. muut yksilöasiat, joita ei ole laissa, hallintosäännössä tai yhtymähallituksen päätöksellä siirretty viranhaltijalle

Tämän lisäksi yksilöasiain jaoston tehtävänä on hoitaa muut yhtymähallituksen määräämät jaoston toimialaan kuuluvat tehtävät.

Yksilöasiain jaoston käsittelemät asiat ovat salaisia, eikä yksilöasiain jaoston pöytäkirjoja julkaista lainkaan internetissä. 

Yksilöasiain jaoston kokoonpano
Jäsenet Varajäsenet
Paavo Oikarinen (pj)

säh­kö­pos­tio­soi­te: paa­vo.oi­ka­ri­nen@pp.inet.fi
puh: 040 015 4522
Pekka Heikkinen
Jo­ke­lai­nen-Ke­rä­nen Ei­la

säh­kö­pos­tio­soi­te: ei­la.jo­ke­lai­nen-ke­ra­nen@suo­mus­sal­mi.net
puh: 044 288 5744
Helena Ahonen
Ho­lap­pa Mar­ja-Lii­sa (vpj)

säh­kö­pos­ti­soi­te: ho­lap­pa­mar­ja­lii­sa@gmail.com
puh: 040 026 0160
Raili Myllylä
Va­ri­mo Pert­ti

säh­kö­pos­ti­soi­te: pert­ti.va­ri­mo@fim­net.fi
puh: 050 438 2561
Markku Oikarinen
Kar­ja­lai­nen Min­na

säh­kö­pos­ti­soi­te: min­na.kar­ja­lai­nen@kuh­mo.fi
puh: 040 704 7945
Markku Rönty

Sihteeri:  
Sanna Piirainen 
hallintosihteeri  
puh. 044 710 1249 
sanna.h.piirainen@kainuu.fi