Yhtymähallitus

Yhtymähallituksen tehtävät (hallintosääntö 8 §) 

Yhtymähallituksen kokoonpano ja valintaperusteet on määritelty perussopimuksessa.

Yhtymähallituksen tehtävistä säädetään kuntalain 39 §:ssä ja kuntayhtymän perussopimuksen II luvun 11 §:ssä. Näiden lisäksi yhtymähallituksen tehtävänä on:

- arvioida järjestämiensä palvelujen tehokkuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Seurannan ja arvioinnin perusteella hallituksen tulee järjestää palvelut kokonaisvaikuttavuudeltaan tehokkaimmalla tavalla joko omana toimintana tai ulkopuolisina hankittavina palveluina.

- huolehtia yhteistyöstä palvelujen käyttäjien, jäsenkuntien, alan tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

- käsitellä kuntayhtymän toimintaa ja taloutta koskevat kuukausi- ja osavuosikatsaukset sekä päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aihetta. Yhtymähallitus raportoi samalla jäsenkunnille. 

- vastata sisäisen valvonnan järjestämisestä ja antaa ohjeet sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.

- antaa raportti todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

- hoitaa sosiaalisesta luototuksesta annetun lain (1133/2002) mukaisia tehtäviä.

- toimia sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöjen mukaisena monijäsenisenä toimielimenä.
 

Yhtymähallituksen kokoonpano
Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:
Kemppainen Tapani (pj)

sähköpostisoite: tapani.kem@saunalahti.fi
puh: 040 520 0063
Keränen Taisto
Määttä Anne (2. vpj)

sähköpostiosoite: anneinkerimaatta@gmail.com
Ahonen Helena
Heikkinen Pekka

sähköpostiosoite: pekka.heikkinen@kainuu.fi
puh. 040 029 6513
Pääkkönen Matti
Oikarinen Paavo

sähköpostiosoite: paavo.oikarinen@pp.inet.fi
puh: 040 015 4522
Heikkinen Mauno
Hakkarainen Annikki

sähköpostiosoite: annikki.hakkarainen@pp1.inet.fi
Matero Maija
Jokelainen-Keränen Eila

sähköpostiosoite: eila.jokelainen-keranen@suomussalmi.net
puh: 044 288 5744
Heikkinen Pirjo
Ritakallio Pirjo

sähköpostiosoite: pirjo.rita71@gmail.com
puh: 040 825 0198
Shevchenko Anna
Myllylä Raili (1. vpj)

sähköpostiosoite: railianneli.myllyla@gmail.com
puh: 044 513 4915
Mikkonen Ritva
Mikkonen Veijo

sähköpostisoite: veijo.mikkonen@hotmail.com
puh: 044 528 5708
Keränen Kari
Holappa Marja-Liisa

sähköpostisoite: holappamarjaliisa@gmail.com
puh: 040 026 0160
Matero Taina
Suutari Hannu

sähköpostiosoite: hannu.suutari@sunit.fi
puh: 040 563 9383
Rönty Markku
Karjalainen Minna

sähköpostisoite: minna.karjalainen@kuhmo.fi
puh: 040 704 7945
Pollari Matti-Jussi
Varimo Pertti

sähköpostisoite: pertti.varimo@fimnet.fi
puh: 050 438 2561
Oikarinen Markku
Kanniainen Mikko

 
Haapalainen MariSihteeri:

Sanna Piirainen
hallintosihteeri
puh. 044 710 1249
sanna.h.piirainen@kainuu.fi