Yhtymähallitus

Yhtymähallituksen tehtävät (hallintosääntö 8 §)

Yhtymähallituksen kokoonpano ja valintaperusteet on määritelty perussopimuksessa.

Yhtymähallituksen tehtävistä säädetään kuntalain 39 §:ssä ja kuntayhtymän perussopimuksen II luvun 11 §:ssä. Näiden lisäksi yhtymähallituksen tehtävänä on:
- arvioida järjestämiensä palvelujen tehokkuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Seurannan ja arvioinnin perusteella hallituksen tulee järjestää palvelut kokonaisvaikuttavuudeltaan tehokkaimmalla tavalla joko omana toimintana tai ulkopuolisina hankittavina palveluina.
- huolehtia yhteistyöstä palvelujen käyttäjien, jäsenkuntien, alan tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.
- käsitellä kuntayhtymän toimintaa ja taloutta koskevat kuukausi- ja osavuosikatsaukset sekä päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aihetta. Yhtymähallitus raportoi samalla jäsenkunnille. 
- vastata sisäisen valvonnan järjestämisestä ja antaa ohjeet sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.
- antaa raportti todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 
- hoitaa sosiaalisesta luototuksesta annetun lain (1133/2002) mukaisia tehtäviä.
- toimia sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöjen mukaisena monijäsenisenä toimielimenä.
 

Yhtymähallituksen kokoonpano
Kunta Varsinainen jäsen Varajäsen
Hyrynsalmi Markku Bäckman, SDP Juha Hankkila, SDP
Kajaani Esa Ahonen, Kesk., 1. vpj. Anas Al Natsheh, Kesk.
Kajaani Tea Heikkinen, PS Olga Alanne, PS
Kajaani Aki Räisänen, Vas. Toivo Peppanen, Vas.
Kajaani Hannu Suutari, Kok., 2. vpj. Toivo Sistonen, Kok.
Kuhmo Aila Heikkinen, Kesk. Eija Komulainen, Kesk.
Kuhmo Minna Karjalainen, Kok. Erja Mannersuo, Kok.
Paltamo Jani Viitanen, PS Matti Kerman, PS
Ristijärvi Paavo Oikarinen, Kesk., pj. Juha Kanervo, Kesk.
Sotkamo Viljo Tuhkanen, PS Hannu Korhonen, PS
Sotkamo Marja-Leena Korhonen, Kesk. Laura Rajala, Kesk.
Suomussalmi Eila Jokelainen-Keränen, Kesk. Kirsi Manninen, Kesk.
Suomussalmi Taina Matero, Vas. Minna Saastamoinen, Vas.
Puolanka Mikko Kanniainen, Kesk. Mari Haapalainen, Kesk.


Sihteeri:
Mirva Elo-Tammelander
vs. hal­lin­to­sih­tee­ri
puh. 044 797 0060
mirva.elo-tammelander@kainuu.fi