Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta toimii Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän edustuksellisena yhteistoiminta-organisaationa, jossa on yhdistettyinä sekä yhteistoiminta- että työsuojelun yhteistoimintaelimet.
Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajuus/varapuheenjohtajuus vaihtuu vuosittain työnantajan ja henkilöstön edustajien välillä.
Esittelijänä toimii henkilöstöjohtaja, ja työsuojeluasioissa esittelijänä toimii työsuojelupäällikkö.

Yhteistyötoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kuusi kertaa vuodessa.

Yhteistyötoimikunnassa käsitellään kunnallisen yhteistoimintalain 4 §:n mukaiset sekä työsuojelun valvontalain 26 §:n mukaiset asiat.
 

Yhteistyötoimikunnan kokoonpano

Varsinaiset jäsenet:

Ahopelto Maire
Heikkinen Pekka
Kangasharju Marjo
Karppinen Eija
Kettunen Arja
Kiljunen Ella
Klemetti Marko
Koskensalmi Leila
Mäntymaa Marja
Ojala-Simola Merja
Parikka Päivi
Saastamoinen Terttu
Tihinen Ari
Uhrman Riitta

Varajäsenet:

Ahonen Esa
Piirainen Mauri
Törrö Tiina
Tervo Sari
Pappinen Pirjo
Romppainen Mari
Kemppainen Tiia
Malin Marja
Härmä Asko
Korhonen Taina
Syrjänen Ulla
Westerinen Hannu