Viranhaltijapäätökset

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä osa julkaistaan yleisessä tietoverkossa 1.6.2017 lähtien.

Viranhaltijapäätökset 1.1.2022 alkaen julkaistaan oheisella sivustolla:
https://kainuunsote.cloudnc.fi/fi-FI/Viranhaltijat 

Viranhaltijapäätösten julkaiseminen verkkosivuilla lisää hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Yksittäiset viranhaltijat käyttävät toimielinten heille delegoimaa valtaa ja tämä on yksi peruste julkisuuden tarpeellisuudelle. Hallinnon avoimuudella edistetään ihmisten luottamusta päätöksentekoon.

Kainuun soten toimivallan delegointirekisteri, yhtymähallitus 3.11.2021 § 341

Linkki: Kuntaliiton yleiskirje 15/2017 Kunnan verkkotiedottaminen sekä henkilötietojen käsittely ja julkisuus - Kuntalain (410/2015) 1.6.2017 voimaan tulevat säännökset.