Veteraaniasiamies

Veteraaniasiamiehen tehtävänä on huolehtia sotiemme veteraanien lakisääteisten ja muiden etuuksien ja palvelujen toteuttamisesta maakunnan alueella. Veteraaniasiamies toimii yhdyshenkilönä sotiemme veteraaneja koskevissa asioissa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, Kainuun kuntien, seurakuntien, valtion viranomaisten ja veteraanijärjestöjen välillä.

Veteraaniasiamies toimii kiinteässä yhteistyössä paikallisten veteraaniyhdyshenkilöiden, veteraaniasian neuvottelukuntien, veteraanijärjestöjen piiri- ja paikallisosastojen sekä palvelujärjestöjen kanssa. 

Maakunnallinen veteraaniasiamies: 

Mari Kela
Suomussalmen terveysasema
Välskärinkuja 2
89600 Suomussalmi

puh. 044 797 0310