Vammaispalveluiden lomakkeet

Hakemuslomakkeet

 

Vammaispalveluhakemuksen ja kehitysvammapalveluhakemuksen voi täyttää ja toimittaa sähköisesti täällä

Linkki ohjautuu suomi.fi –kirjautumispalvelunsivustolle. Sähköiseen asiointiin voi kirjautua pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Omaishoidon vapaat

Perhehoito

Tukihenkilötoiminta

Henkilökohtainen apu

 

Henkilökohtaisen avustajan tunti-ilmoitus:

Hen­ki­lö­koh­tai­sen avustajan tun­ti-il­moi­tuk­sen (työtuntilistan) voi työnan­ta­ja toi­mit­taa nyt myös säh­köi­ses­ti Oma­so­te -asiointipal­ve­lus­sa. Palvelun käyttäminen on helppoa ja tunti-ilmoitus etenee käsiteltäväksi sijaispalkanmaksuun nopeasti. Työ­nan­ta­ja kir­jau­du Oma­so­teen klikkaamalla linkkiä ja lä­he­tä sähköinen henkilökohtaisen avun tun­ti-il­moi­tus. Oh­jei­ta säh­köi­sen tun­ti-il­moi­tuk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä Oma­so­tessa saa vam­mais­pal­ve­luis­ta tai klik­kaa­mal­la oh­jet­ta Oma­so­te säh­köi­nen tun­ti-il­moi­tus.pdf