Tiedote 11.06.2021

​​​​ Perusterveydenhuollon palveluiden kehittämisellä kohti terveempää Kainuuta

Kainuussa kehitetään perusterveydenhuollon vastaanottoja osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia. Tavoitteena on tarjota aiempaa joustavampaa asiointia eri palvelukanavien avulla sekä varmistaa oikeat toimet asiakkaan auttamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Toimintamallin uudistamisessa ydin on, että hoito alkaa heti yhden ammattilaisen toimiessa asiakkaan vastuuhenkilönä. Tavoitteena on tilanne, jossa terveysasemien hoitoon pääsee ilman jonotusta.

Terveysasemalle saa yhteyden Omasoten kautta

Ensisijaisena kanavana suositellaan Omasote-palvelua, joka on tietoturvallinen yhteysväline ammattilaisen kanssa ajasta ja paikasta riippumatta. Toisena suositellaan puhelinyhteyttä, joko suoraan nimetylle yhteyshenkilölle tai takaisinsoittojärjestelmän kautta. Palvelun saanti nopeutuu näillä keinoilla huomattavasti.

Ammattilainen arvioi vaatiiko tilanne käyntiä vastaanotolla vai hoituuko asia etänä. Myös reseptien uusiminen, asiakirjapyynnöt tai muu vähemmän kiireellinen asiointi voidaan hoitaa ilman käyntiä paikan päällä.

Muutos vie aikaa niin potilailla kuin henkilöstölläkin

Uudet palvelumallit tehostavat paitsi asiointia, myös työskentelyä. Jatkossa siirrytään moniammatilliseen tiimimalliin, jossa lääkärin ja hoitajan lisäksi on tarvittaessa myös fysioterapeutti, mielenterveys- ja päihde-työntekijä sekä aikuissosiaalityöntekijä. Asiakkaan kannalta uudet työtavat voivat tarkoittaa esimerkiksi tiiviimpää tukea elintapamuutoksiin oireiden hoitamisen sijasta.

Toimintamallien uudistaminen ei tapahdu hetkessä eikä ongelmitta, mutta ennakoinnilla ja suunnittelulla pystytään vastaamaan moniin tilanteisiin. Näin myös henkilöstöresurssit riittävät paremmin. Työntekijätkin tarvitsevat aikaa ja tukea uusien mallien käyttöönotossa.

Esimerkiksi Sotkamossa, Kuhmossa ja Suomussalmella käynnissä olleet vastaanottotoiminnan uudet mallit ovat osoittautuneet toimiviksi. Kajaanissa KAKS:n yleislääketieteen poliklinikka vastaa aiemmin pääterveysasemalla olleista palveluista, joten isona yksikkönä uudistukset toteutuvat hieman pidemmällä ajalla. Valtakunnallisessa kehitystyössä onkin todettu, että eri alueilla ollaan pitkälti samojen haasteiden edessä.

Kainuussa perusterveydenhuollon vastaanoton toimintamallin uudistamista tukee Helposti Lähelläsi eli Hellä -hanke, johon kuuluu vastaanottotoiminnan lisäksi myös suun terveydenhuollon, perhekeskustoiminnan, nuorten tukemisen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita.

 

Lisätietoja:

- Arja Horto, vastuualuepäällikkö 044 7101336

- Pirjo Kyyrönen, projektipäällikkö 040 1533287