Tiedote 24.11.2021

Katajainen – ryhmästä tukea lapsiperheiden äitien ja isien vanhempana toimimiseen ja päihteettömään arkeen

Katajaisen avokuntoutus aloittaa toimintansa pienen tauon jälkeen 1.12.2021 uusin voimin samoissa tiloissa osoitteessa Brahenkatu 8 A 7, 87100 Kajaani.

Työtiimissä toimii sairaanhoitaja ja kaksi sosiaaliohjaajaa. Katajaisen toiminta on jatkossa aikuissosiaalipalvelujen alaista toimintaa. Aiemman käytännön mukaan asiakkaat ovat mukana ryhmätoiminnassa kymmenen viikon tiiviin jakson, jonka aikana arvioidaan heidän jatkopolkunsa ja palvelut.

Katajaisesta lisätiedot soten verkkosivuilta osoitteesta https://sote.kainuu.fi/katajainen-ryhmasta-tukea-lapsiperheiden-aitien-ja-isien-vanhempana-toimimiseen-ja-paihteettomaan. 

Katajaisen ryhmien esittelyt:

Li­sä­tie­to­ja an­ta­vat ai­kuis­so­siaa­li­pal­ve­luis­ta Pirk­ko Re­po, 044 797 0277 tai Vee­ra Rin­ne, 044 716 7036. Ota roh­keas­ti yh­teyt­tä!