Tiedote 11.01.2021

Kainuun soten geriatrian osaamiskeskus aloittanut toimintansa

Vuoden 2021 alussa Kainuun soten eri kuntien terveyskeskusten alla toimineet geriatrian palvelut yhdistyvät uudeksi geriatrian osaamiskeskukseksi.

Geriatria tarkoittaa iäkkäiden ihmisten hoitoon erikoistunutta lääketiedettä. Se keskittyy iäkkäiden erityisongelmien diagnostiikkaan ja hoitoon, ja näin iäkkäiden toimintakyvyn ja elämänlaadun parantamiseen.

Kainuussa geriatrian osaamiskeskus sisältää sekä kuntien toimipisteissä tarjottavaa perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon polikliinistä palvelua. Loppuvuonna 2021 toimintansa aloittaa myös akuuttigeriatrian yksikkö osana keskussairaalan yleislääketieteen osastohoitoa.

Kunnissa palvelevat sekä muistineuvolat, muistipoliklinikat että geriatrin vastaanotot. Erikoissairaanhoidon palvelut on siis tuotu osaksi perustason palveluja. Osaamiskeskuksen myötä muuttuvat myös asiakasmaksukäytännöt.

Osaamiskeskuksessa työskentelee geriatrian erikoislääkäreitä sekä muistihoitajia ja muistikoordinaattoreita, jotka ovat perehtyneet ikääntymiseen ja vanhusten kokonaisvaltaiseen hoitoon. Kainuun geriatrian osaamiskeskusta johtaa geriatrian ylilääkäri Mervi Niemelä.

Muistineuvola

Muistineuvola on Kainuun kunnissa tarjottavaa perusterveydenhuollon toimintaa. Yli 65-vuotiaat kainuulaiset voivat hakeutua muistineuvolaan ilman lähetettä joko itse tai läheisen ohjaamana, kun herää huoli muistin tai toimintakyvyn muutoksista. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse tai Omasote-palvelun kautta.

Muistineuvolassa muistihoitaja tekee alkuvaiheen tutkimukset, ja näiden pohjalta tarvittaessa lähetteen geriatrian poliklinikalle. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.  

Geriatrian poliklinikka

Geriatrian poliklinikka on erikoissairaanhoidon toimintaa, jota tarjotaan Kainuun kunnissa. Geriatrian poliklinikalla tehdään muistiongelmien sekä muiden geriatristen erityisongelmien selvittelyä, diagnosointia, hoidon suunnittelua ja seurantaa yli 65-vuotiaille.

Asiakkaat ohjautuvat geriatrian poliklinikalle lähetteellä muistineuvolasta tai muista terveydenhuollon palveluista. Poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jonka ajat ovat lähete- tai kontrolliaikoja. Poliklinikalle voidaan tehdä myös konsultaatioita. Vastaanottoa pitävät geriatrit ja geriatriaan erikoistuvat lääkärit työparinaan muistihoitajat ja muistikoordinaattori. Asiakkaalta peritään erikoissairaanhoidon asiakasmaksu.

Muistipoliklinikka

Mikäli potilaan seuranta jatkuu muistihoitajan tai muistikoordinaattorin toimesta muistipoliklinikalla erikoissairaanhoidon jo päätyttyä, on kyse perusterveydenhuollon toiminnasta, jolloin asiakkaalta peritään perusterveydenhuollon käyntimaksu.

Lisätietoja:

Ylilääkäri Mervi Niemelä p. 0447974670