Tiedote 23.06.2022

Kainuun soten ensihoidolle myönnetty laatusertifikaatti

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ensihoidon on arvioitu täyttävän kansainvälisen laatujärjestelmän vaatimukset, ja sille on myönnetty ISO 9001:2015 standardin mukainen laatusertifikaatti.

Kainuun soten laatusertifikaatti on jo aiemmin kattanut aikuisten somaattisen erikoissairaanhoidon, päivystyspalvelut,  teho-ja valvontahoidon, patologian ja kuvantamisen sekä kuntoutuksen palvelut.

”Laatutyötä on Kainuun sotessa tehty pitkään ja on hienoa saada jatkoa laatusertifikaatille.  Henkilöstö on tehnyt hyvää työtä ja panostanut erityisesti turvallisuuteen ja toiminnan kehittämiseen ”, iloitsee Kainuun soten laatupäällikkö Virpi Korhonen.

Sertifiointi korostaa jatkuvaa parantamista

Laadunhallintajärjestelmä on organisaatiota ohjaava malli, jolla pyritään varmistamaan luotettava ja vaatimusten mukainen toiminta sekä hyvät tulokset. Keskeistä on jatkuvan parantamisen kulttuuri.

Kainuun sotessa on sitouduttu laadunhallintajärjestelmään ja laadunhallintatyökalut ovat kattavasti käytössä.  Toiminnan seuranta on säännöllistä, palautteita käsitellään ja saatua tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Toiminnan poikkeamia kirjataan aktiivisesti ja annetaan sisäisesti myös positiivista palautetta sekä tunnistetaan jatkuvan parantamisen käytäntöjä.

Laatujärjestelmän arvioinnissa tarkastellaan organisaation toimintaa, toimintaympäristöä, asiakaslähtöisyyttä, toiminnan johtamista ja suunnittelua sekä palveluiden tuottamisen käytäntöjä ja kehittämistä. Seuranta-arvioinnit tehdään vuosittain.

Kainuun soten laatujärjestelmän auditoinnin on suorittanut ja sertifikaatin on myöntänyt Labquality Oy. 

 

Lisätietoja: Virpi Korhonen, Kainuun soten laatupäällikkö (044 797 4940)