Tiedote 14.01.2022

Kainuun sote siirtyy tehostettuun valmiuteen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on siirtynyt tehostettuun valmiuteen. Vaikean koronatilanteen ennakoidaan jatkuvan ja voi se vaikuttaa terveydenhuollon toimintakykyyn lisääntyvien henkilökunnan poissaolojen sekä mahdollisesti kasvavan hoidon tarpeen vuoksi.

Tänään on perustettu valmiussuunnitelman mukainen johtokeskus, joka vastaa tilannekuvasta, toiminnan koordinoinnista sekä mm. tarvittaessa henkilöstöresurssien suuntaamisesta. Tavoitteena on turvata palveluiden toimintakyky ja johtamisvalmius. Johtokeskusta johtaa kuntayhtymän johtaja tai hänen sijaisensa.

”Tällä hetkellä pystymme toimimaan lähes normaalisti. On kuitenkin mahdollista, että joudumme supistamaan kiireetöntä toimintaa. Akuutti hoito, synnytykset ja kiireelliset leikkaukset on pystyttävä turvaamaan kaikissa tilanteissa”, korostaa Kainuun soten kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto.

Lisärajoituksia valmistelussa koronatilanteen vuoksi

Kainuun koronakoordinaatioryhmä on eilen ylimääräisessä kokouksessaan todennut alueen koronatilanteen heikkenevän edelleen. Viruksen ilmaantuvuus on n. 900 / 100 000 asukasta / 14 vrk.  Sairaalahoidon kuormitusta koronapotilaiden määrän vuoksi ei toistaiseksi ole; sairaalassa on hoidossa yksittäisiä potilaita koronaoireiden vuoksi. Merkittävä riski kohdistuu tällä hetkellä terveydenhuollon henkilöstön riittävyyteen, mikäli tartunnat lisääntyvät. 

Kainuun sote on valmistellut esitystä Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle tartuntatautilain mukaisista lisärajoituksista, joita voivat olla esimerkiksi kokoontumisrajoitusten tiukentaminen tai tiloihin kohdistuvat rajoitukset.

Kainuun sote suosittelee kunnille ja muille toimijoille myös aikuisten ohjatun ryhmätoimintojen siirtymistä mahdollisuuksien mukaan etätoteutukseen. Tartuntatautilain mukaisesti tulee huolehtia myös riittävien etäisyyksien, osallistujien ohjeistuksen ja käsihygienian toteutumisesta.

Kasvomaskien käyttöä suositellaan jatkossa kaikille, myös koululaisille 1. vuosiluokalta alkaen.

 

Lisätietoja medialle: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 044 777 3033