Tiedote 07.07.2022

Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä, yhtymähallitus 7.7.2022

 

§ 179 Kainuun soten selvitys Kainuun hyvinvointialueelle 30.6.2022

Kainuun soten kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto on täydentänyt Kainuun soten selvitystä Kainuun hyvinvointialueelle hyvinvointialuevalmistelun edellyttämistä tiedoista. Täydentävä selvitys on lähetetty 30.6.2022 Kainuun hyvinvointialueen kirjaamoon tiedoksi. Kainuun sote ilmoittaa hyvinvointialueelle 30.6.2022 jälkeen tulevat mahdolliset muutokset ilmoitettaviin tietoihin. 

Yhtymähallitus päätti merkitä tiedoksi Kainuun soten selvityksen hyvinvointialueen valmistelun edellyttämistä välttämättömistä tiedoista 30.6.2022. Kainuun sote ilmoittaa hyvinvointialueelle 30.6.2022 jälkeen tulevat mahdolliset muutokset ilmoitettaviin tietoihin. 

§ 180 Kainuun hyvinvointialueen organisoituminen

Aluehallitus on aiemmassa kokouksessaan esittänyt aluevaltuustolle hyvinvointialueen toiminnan käynnistävän organisaatiorakenteen hyväksymistä. Aluevaltuusto on hyväksynyt Kainuun hyvinvointialueen organisoitumiseen liittyen seuraavat asiat:

-​ palvelujen järjestämisen ja palvelutuotannon erottamisen

-​ organisaatiomalliin tulevat neljä asiakasprosessia (ydinprosessit): kiireettömät palvelut,​ päivystykselliset palvelut,​ kotiin annettavat palvelut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

-​ järjestämisen tuki -​yksikön perustamisen. Hyvinvointialueen omaan tuotantoon liittyen aluehallitus hyväksyy viisi toimialuetta ja niiden palvelualueet.

Organisoitumisen yksityiskohtainen valmistelu jatkuu yhteistyössä henkilöstöryhmiä kuullen syksyn 2022 aikana. 

Yhtymähallitus päätti merkitä asian tiedoksi. Kainuun hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023. Kainuun soten,​ Kainuun Pelastustoimen ja Puolangan kunnan sosiaali-​ ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät Kainuun hyvinvointialueelle. Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus ja aluevaltuusto ovat hyväksyneet Kainuun hyvinvointialueen organisaation. Kainuun hyvinvointialueen organisoitumista on käsitelty aluehallituksessa 22.6.2022 ja aluevaltuustossa 29.6.2022. Aluevaltuuston 29.6.2022 pöytäkirjaote liitetään yhtymähallituksen pöytäkirjaan. 

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi katsauksessa saatetut asiat: 1. Kainuun hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsauksen, 2. Ateria- ja puhtaanapitopalveluiden tilannekatsauksen ja 3. Kainuun hyvinvointialueen rahoituslaskelmat.