Tiedote 13.07.2021

Kainuun koronasuositukset ennallaan

Kainuun koronakoordinaatioryhmä pitää suositukset ennallaan

Koronakoordinaatioryhmä totesi Kainuun koronatilanteen olevan vakiintunut tasolle, jossa tartuntoja esiintyy viikoittain noin 15. Maakunnan alueella viruksen ilmaantuvuus 40,3 (per 100 000 as / 14 vrk). Positiivisten testien osuus on 1,5 %. Jäljitysprosentti on 100. Sairaalahoidossa on yksi koronapotilas.

Kajaani on edelleen kiihtymisvaiheessa, muu Kainuu perustasolla. Kajaanissa koronaviruksen ilmaantuvuus on muuta maakuntaa korkeampi (57,4). Koko maan ilmaantuvuusluku on tänään 51,9.

Koko Kainuussa ovat voimassa seuraavat suositukset:

  • Kasvomaskin käyttö kaikissa oman perheen ulkopuolisissa lähikontakteissa
  • Hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen
  • Lähikontaktien välttäminen ja riittävän turvavälin pitäminen
  • Yleisötilaisuuksia järjestettäessä edellytetään, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.
  • Ulkomaanmatkailu tulee rajoittaa vain välttämättömään. Kotimaan matkailussa tulee noudattaa varovaisuutta ja huomioida koronaviruksen vaihteleva alueellinen esiintyvyys. Paikallisten viranomaisten ohjeita tulee noudattaa kaikkialla.
  • Yksityistilaisuuksia järjestettäessä on vahvasti suositeltavaa, että kaikissa kokoontumisissa noudatetaan lähikontaktien välttämistä ja hygieniakäytäntöjä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Juhlat suositellaan järjestämään ensisijassa ulkona.

Vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola: ”Alueella esiintyvät tartunnat ovat pääosin karanteenissa olevia jatkotartuntoja, joiden vuoksi Kainuun ilmaantuvuusluku pysyy korkeana. Tartuntojen lähteet ovat peräisin pääosin vapaa-ajan vietosta, kuten perhetapaamisista tai kyläilyistä. Tietoa kesätapahtumissa levinneistä tartunnoista ei ole”.

Tilanteen pysymiseksi hallittuna Kainuun koronakoordinaatioryhmä kehottaa jatkamaan varotoimia erityisesti tapahtumien järjestämisen ja muiden kohtaamisten osalta.

Suositusten noudattaminen korostuu erityisesti rokottamattomilla henkilöillä. ”Nuoremmat ikäluokat eivät ole vielä kattavan rokotussuojan piirissä, ja toisaalta heillä sosiaaliset kontaktit ovat usein runsaita. Kun nyt rokotusaikoja on saatavilla, on tärkeää, että kaikki 16-vuotiaista alkaen ottavat rokotteen. Tulee kuitenkin muistaa, että se ei vapauta varotoimien tai määräysten noudattamisesta”, korostaa Tuomo Erola Kainuun sotesta.

Koronavirustartunnat ovat Suomessa kaksinkertaistuneet edelliseen kahden viikon seurantajaksoon verrattuna. Tartuntoja on eniten 20 - 29 -vuotiaiden ikäryhmässä. Noin puolet Suomen tartunnoista on peräisin ulkomailta.

Ulkomaan matkailua harkittava tarkkaan

Ulkomaanmatkailu tulee rajoittaa vain välttämättömään, eikä esimerkiksi Venäjälle matkustamista suositella lainkaan.

THL suosittelee, että myös alle 16-vuotiaat noudattavat matkalta palatessaan samoja ohjeita kuin aikuiset. Kontakteja muihin kuin samassa asunnossa tai majapaikassa asuviin ihmisiin tulee välttää siihen asti, kunnes 3 - 5 päivää matkan jälkeen otettu koronatesti on negatiivinen. Testiä ei tarvita, mikäli kaikilla samassa asunnossa asuvilla aikuisilla on sairastettu koronatauti, täysi rokotussarja eikä kenelläkään heistä ole koronaan viittaavia oireita. Tässä tapauksessa lastenkaan ei tarvitse välttää kontakteja.

Lisäksi THL suosittelee, että matkalta palaavat eivät käytä julkista liikennettä, mene työpaikoilleen tai harrastuksiin. Lasten ei myöskään tulisi mennä varhaiskasvatukseen, esiopetukseen tai kouluun sillä aikaa, kun aikuiset odottavat negatiivisia testituloksia.

 

Lisätiedot: vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola 044 797 4872