Tiedote 25.11.2021

Hyvinvointialuevaalit 23.1.2022 - valtuutettujen määrä ja ehdokashakemukset

Hyvinvointialuevaaleissa valitaan Kainuun hyvinvointialueen aluevaltuustoon 59 valtuutettua. Lisäksi valitaan valtuutetuille varavaltuutettuja jokaisen vaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi, mikäli ehdokkaita on ollut riittävästi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään hyvinvointialueella valittavien valtuutettujen määrä kerrottuna 1,25:llä eli 73 ehdokasta.

Valitsijayhdistysten ja puolueiden hakemukset ehdokaslistojen julkaisemiseksi sekä ilmoitukset yhteislistoista ja vaaliliitoista on annettava aluevaalilautakunnalle tiistaina 14.12.2021 klo 16.00 mennessä. Vaalilain 38 §:ssä tarkoitetut em. asiakirjoja koskevat oikaisut on tehtävä viimeistään keskiviikkona 22.12.2021 ennen kello 16.00 sekä puolueen tai valitsijayhdistyksen, jonka ilmoitusta vaaliliittoon tai yhteislistaan liittymisestä ei ole hyväksytty, ehdokashakemuksen peruutus viimeistään torstaina 23.12.2021 ennen kello 12.00.

Hakemuksia niihin liittyvine asiakirjoineen sekä muita vaaleja koskevia asiakirjoja ja ilmoituksia otetaan vastaan Kajaanin kaupungintalolla, 2. kerroksessa, kokoushuone Karvosessa, osoite Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani. Ehdokaslistojen julkaisemista tarkoittavia hakemuksia otetaan vastaan ma 13.12 – ti 14.12.2021 klo 8.00 – 16.00. Asiakirjoja vastaanottavat vaalityöntekijä Pirjo Juntunen sekä aluevaalilautakunnan sihteerit Tuija Aarnio ja Anu Huttunen. Asiakirjat voi toimittaa myös postitse em. osoitteeseen säädettynä määräaikana.

Vahvistetut ehdokaslistojen yhdistelmät ovat nähtävinä ma 27.12.2021 alkaen kaupungintalon Infossa.

Kajaanissa 25.11.2021

KAINUUN HYVINVOINTIALUEEN ALUEVAALILAUTAKUNTA