Työsuhteisen tehtävän valintapäätös

Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito vastuualuepäällikkö:

Ensihoidon vastuualuepäällikkö:


Hallintojohtaja: 

Hallintoylilääkäri:


Hoidollisten tukipalvelujen vastuualuepäällikkö


Konservatiivisen vastuualueen ylihoitaja:
 

Kotona asumista tukevat palvelut vastuualuepäällikkö:

Kuntayhtymän johtaja:


Kuntoutuspalvelujen vastuualuepäällikkö:

 

Lap­si­per­hei­den so­siaa­li­pal­ve­lui­den vas­tuua­lue­pääl­lik­kö:


Lapsiperheiden terveyspalveluiden ylihoitaja:


Perhepalvelujohtaja:Suun terveydenhuollon vastuualuepäällikkö:


Terveysjohtaja:


Vanhuspalvelujohtaja:


Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan vastuualuepäällikkö: 

 

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut vastuualuepäällikkö:


Ympäristöterveysjohtaja: