Työsuhteisen tehtävän valintapäätös

Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito vastuualuepäällikkö:

Diagnostisten ja hoidollisten tukipalveluiden vastuualuepäällikkö:

Hallintojohtaja: 

Tietohallintojohtaja


Johtava hammaslääkäri:


Kotona asumista tukevat palvelut vastuualuepäällikkö:

Kuntayhtymän johtaja:

Kuntoutuspalvelujen vastuualuepäällikkö:

 

va. vastuualuepäällikkö (logistiikka- ja ravintopalvelut):

 

Lap­si­per­hei­den so­siaa­li­pal­ve­lui­den vas­tuua­lue­pääl­lik­kö:


Lapsiperheiden terveyspalveluiden ylihoitaja:

Ravinto- ja puhtaanapitopalvelut:

 
Terveyskeskuspalvelut vastuualuepäällikkö:


Tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut:


Vammaispalveluiden vastuualuepäällikkö:

 

Vanhuspalvelujohtaja:

Ikäihmisten ympärivuorokautiset hoivapalvelut vastuualuepäällikkö:

 

Ylihoitaja, aikuisten somaattinen erikoissairaanhoito: 

Ympäristöterveysjohtaja: