Työ- ja toimintakyvyn sekä eläkemahdollisuuksien selvittely

Työ- ja toimintakyvyn ja eläkemahdollisuuksien selvittely on palvelu sinulle, jolla on 

•    taustalla pitkäaikainen työttömyys tai
•    mahdollisia työkykyä heikentäviä terveydellisiä rajoitteita tai 
•    keskeytyneitä kuntouttavan työtoiminnan tai työkokeilun jaksoja.

Palvelun tavoitteena on

•    tutkia ja arvioida moniammatillisesti työ- ja toimintakykyäsi ja
•   auttaa ja ohjata sinua pääsemään tarkoituksenmukaisten palveluiden ja etuuksien piiriin (esim. kuntoutustuki, työkyvyttömyyseläke)

Tarkoitus on muodostaa mahdollisimman monipuolinen näkemys tilanteestasi. Sen perusteella arvioidaan työ- ja toimintakykyäsi sekä esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen saamisen mahdollisuutta. Varsinaisen arvion työ- ja toimintakyvystä tekee aina lääkäri. Lisäksi arviointiin osallistuvat tarpeen mukaan eläkeselvittelykoordinaattori, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja tai muut verkostoosi kuuluvat tahot.


Eläkeselvittelykoordinaattori on tukenasi. Hän 

•    kokoaa selvittelyssä tarvittavia tietoja,
•    on tarvittaessa mukana lääkäri- ja tutkimuskäynneillä,
•    osallistuu tarpeen mukaan yhteistyöpalavereihin ja
•    opastaa ja auttaa sinua etuuksien hakemisessa ja mahdollisten valitusten tekemisessä.

Eläkeselvittelykoordinaattorin palvelut ovat sinulle maksuttomia, mutta tarpeenmukaiset lääkärikäynnit ja lausunnot tulee kustantaa itse.

Miten pääset mukaan selvittelyyn? Voit ottaa joko itse yhteyttä aikuissosiaalipalveluiden puhelinneuvontaan tai yhteyttä voi ottaa myös esim. TE-toimiston asiantuntija, lääkäri, terveydenhoitaja tai muu asioittesi hoidossa auttava taho.
•    Aikuissosiaalipalvelut p. 08 6156 7741
•    Aikuissosiaalipalveluihin voit ottaa yhteyttä myös sähköisesti Omasote –palvelun kautta.