Vastasyntyneiden teho-osasto

 

Vastasyntyneiden teho-osasto on osa Kainuun sosiaali– ja terveydenhuollon kuntayhtymän perhepalveluja. Osasto sijaitsee synnytyssalin välittömässä yhteydessä ensimmäisessä kerroksessa. Vastasyntyneiden teho-osastolla on valmiudet tehohoitoa tai tehostettua tarkkailua tarvitsevan vastasyntyneen tai keskosena syntyneen vauvan seurantaan ja hoitoon. Pienet potilaat tulevat hoitoon joko suoraan synnytyssalista, synnyttäneiden vuodeosastolta tai jatkohoitoon yliopistosairaaloista. 

Osastolla on virallisesti kolme tehohoitopaikkaa, mutta yksikössä hoidetaan kaikki hoitoa tarvitsevat vastasyntyneet potilasmäärästä riippumatta. Kolmipaikkaisen tehohoitohuoneen lisäksi tiloihin kuuluu kaksi perhehuonetta, joissa vanhemmat voivat hoitaa lastaan ympäri vuorokauden yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa. Vanhempien toivotaan olevan mukana lapsen hoidossa tiiviisti heti alusta lähtien, sillä vanhempien läsnäololla on suuri merkitys lapsen toipumiselle. Myös sisarukset voivat vierailla osaston perhehuoneissa. Muiden vierailusta sovittava erikseen henkilökunnan kanssa.

Lastenlääkäri päivystää ympärivuorokautisesti. Tiivistä yhteistyötä tehdään synnytyssalin, synnyttäneiden vuodeosaston, erityistyöntekijöiden, äidinmaitokeittiön ja neuvoloiden kanssa.  Perhetyöntekijäksi erikoistunut sairaanhoitaja voi tehdä tarvittaessa myös kotikäyntejä.  Perhekeskeisyys, turvallisuus, yksilöllisyys ja jatkuvuus ovat osaston hoitotyötä ohjaavia periaatteita.

Yhteystiedot:

Puh. 044 797 0597

Käyntiosoite:

Kainuun keskussairaala
1. kerros synnytyssalien yhteydessä
Sotkamontie 13
87300 Kajaani

Potilasohjeet:

Vertaistuki- ja potilasjärjestöjä:

Keskosvanhempien yhdistys Kevyt http://www.kevyt.net/
Huuli- ja suulakihalkiokeskus HUSUKE http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/toolonsairaala/osastot/husuke/Sivut/default.aspx

Lisätietoa:

Perheaikaa.fi https://www.perheaikaa.fi/
Imetyksen Tuki ry https://imetys.fi/
Terveyskylä.fi https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys

Terveyskylä.fi https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/tietoa-lasten-sairauksista/keskosena-kotiin

.