Suomussalmen mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien- ja päihdehoito

Arkisin ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15 ta­voi­tat oman kun­ta­si työn­te­ki­jän pu­he­li­mit­se. Avo­hoi­to­käyn­nit ovat mak­sut­to­mia ei­kä eril­lis­tä lä­he­tet­tä tar­vi­ta. Pel­käs­tään jo huo­li it­sen­sä tai lä­hei­sen­sä psyyk­ki­ses­tä voin­nis­ta tai päihteiden käytöstä on riit­tä­vä syy yh­tey­de­not­toon.

Osoi­te:
Koksarinkuja 9
89600 Suo­mus­sal­mi

Suomussalmen mielenterveys- ja päihdepalvelut
Sairaanhoitaja Tuovi Kemppainen 044 777 3037
Sairaanhoitaja Pasi Heikkinen       044 797 0282
Sairaanhoitaja Piia Heikkinen        044 710 4485
Sairaanhoitaja Minna Seppänen    044 797 4880
Sairaanhoitaja Satu Luokkanen     044 797 4489

Riippuvuuksien hoito
Suomussalmi/Hyrynsalmi                
Sairaanhoitaja Esko Holappa            044 536 7591
Päihdetyöntekijä Olli-Pekka Vilenius 044 710 4466

Hyrynsalmi
Sairaanhoitaja Tiina Brotkin               044 7974990