Suomussalmen kuntoutusyksikkö

Mielenterveyskuntoutujille tarjotaan kuntoutusyksikössä kodinomaiset puitteet tuettuun asumiseen ja kuntoutumiseen, voi käydä myös sovitusti intervallijaksolla.

Asuminen kuntoutuskodilla perustuu yksilölliseen ja tarpeenmukaiseen kuntoutussuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä kuntoutujan, hänen läheistensä ja tapauskohtaisen työryhmän kanssa hoitokokouksissa. Kuntoutujilla on asumispalveluyksiköissä käytössä oma huone tai yhteinen huone toisen kuntoutujan kanssa. Lisäksi käytössä on yhteiset tilat. Henkilökuntaa on paikalla arkisin ma - pe klo 8 - 20 sekä iltaisin ja viikonloppuisin klo 10 - 18 .

Tavoitteena on mielenterveyskuntoutujan sosiaalisen toimintakyvyn ja itsenäisen asumisen valmiuksien vahvistaminen. Asumispalveluyksiköt toimivat yhteisöinä, jossa työt ja vastuut, kuten esim. siivoukset ja keittiötyöt jaetaan yhdessä. Osallistuminen ryhmiin ja ulkopuolisiin toimintoihin on keskeinen osa jokapäiväistä elämää.

Kuntouttaviin asumispalveluyksiköihin haetaan aikuisten mielenterveyspalveluiden vastuualueen johtoryhmän kautta, jossa tehdään päätös asumispalveluista. Lyhytaikaiset, alle 3 kk:n kuntoutusjaksot sovitaan hoitokokouksissa.

Osoi­te:
Koksarinkuja 9, 89600 Suo­mus­sal­mi

Sai­raan­hoi­ta­ja Ar­ja Ma­ja­hal­me, puh. 044 797 0120 
Tiiminvastaava Tuovi Kemppainen, puh. 044 777 3037
Sairaanhoitaja Elina Tolonen 044 7970021
Lähihoitaja Päivi Manninen / lähihoitaja Pertti Juntunen 044 5372136
Lähihoitaja Piia Heikkinen 044 7975397 sijainen Katja Kinnunen 31.5.2020 saakka
Lähihoitaja Vesa Kovalainen 044 7889068