Sisätautien poliklinikka

Sisätautien poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jonka ajat ovat lähete- ja kontrolliaikoja. Tavoitteena on toimia konsultaatiopoliklinikkana, jolloin jatkohoito toteutetaan pääasiassa avosektorilla. Hoidonporrastusohjeiston mukaisesti joidenkin potilasryhmien hoito kuuluu pitempiaikaisesti erikoissairaanhoitoon. Poliklinikka jakaantuu erikoissairaanhoidon poliklinikoihin, joissa toimii oma vastuulääkäri ja sairaanhoitaja(t).
                                                                                                                                                                                                         Erikoispoliklinikat:
• endokrinologian poliklinikka
• hematologian poliklinikka
• infektiosairauksien poliklinikka
• kardiologian poliklinikka
• nefrologian poliklinikka
• reumatologian poliklinikka

vatsatautien poliklinikkatoiminta,
- ruokatorven toiminnalliset tutkimukset (manometriat, pH-nauhoitukset)
- PEG- . gastrostomaensiletkujen vaihdot,
- mahalaukuntähystykset (gastroskopiat) ja
- paksusuolentähystykset (kolono- ja sigmoidoskopiat).
Tähystysten yhteydessä voidaan diagnostiikan lisäksi tehdä myös hoitotoimenpiteitä.                                                 

  • yleissisätautien poliklinikka

Poliklinikalla korostuvat potilasohjaus, yhteistoiminta potilaan ja hänen hoitoonsa osallistuvien yksiköiden sekä eri ammattiryhmien kanssa.

Oma­so­te: https://oma­so­te.kai­nuu.fi/ on käytössä sisätautien poliklinikalla. 
Toi­min­nas­tam­me voit­ an­taa pa­lau­tet­ta osoit­tees­sa https://so­te.kai­nuu.fi/pal­ve­lut/pa­laut­tee­si-ja-ko­ke­muk­se­si-so­siaa­li-ja-ter­veys­pal­ve­luis­ta

Yhteystiedot:
Puh.        044 747 7920 

Sisätautien poliklinikalla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Soittoaikamme on maanantai - torstai klo 7.30 - 16.00, perjantaisin ja arkipyhien aattoina klo 7.30 - 15.00. Soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian tai viimeistään seuraavan työpäivän aikana.

Faksi: 087180028           

Osoite:   
Kainuun keskussairaala
Sisätautien poliklinikka
Sotkamontie 13, 2. kerros, sisäänkäynti F1
87300   Kajaani