Kuntoutustutkimus ja ammatillinen kuntoutus

Kuntoutustutkimuksessa selvitetään asiakkaan työ- ja toimintakyky ja siihen vaikuttava terveydentila sekä otetaan huomioon yksilölliset vahvuudet ja se elinympäristö, missä asiakas elää. Sairauksien varsinainen toteaminen, diagnosointi ja hoito sen sijaan tapahtuvat perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Kuntoutustutkimuksen tavoitteena on lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatiminen. Tarvittaessa tehdään myös kokonaisvaltainen työkykyarvio ja otetaan kantaa eläkevaihtoehtoihin.

Kuntoutustutkimus Kainuun keskussairaalassa

Kuntoutustutkimukset tehdään poliklinikalla, jossa arvioidaan asiakkaan sairauksien ja vammojen vaikutusta työ- ja toimintakykyyn sekä selvitetään kuntoutusmahdollisuuksia.

Kuntoutustutkimuksia tehdään työikäisille aikuisille ja työelämän kynnyksellä oleville nuorille, joilla on työ- ja toimintakykyä alentavia sairauksia, vikoja tai vammoja. Tavoitteena voi olla työelämässä pysyminen, työelämään paluu, koulutukseen tai työelämään johtavan polun suunnittelu, arjessa pärjäämisen parantaminen tai työkyvyttömyyden tai osatyökykyisyyden arvioiminen.

Asiakas kutsutaan kuntoutusyksikköön lääkärin, kuntoutussuunnittelijan, psykologin tai kuntoutusohjaajan vastaanotolle. Tutkimusjärjestys suunnitellaan lähetteen perusteella. Joskus tarvitaan myös muiden erikoisalojen tutkimuksia sekä fysioterapeutin, toimintaterapeutin tai apuvälineasiantuntijan arvioita. Tarvittaessa järjestämme kuntoutussuunnitelmaneuvottelun, johon voi asiasta riippuen osallistua myös omaisia, tukihenkilöitä, työterveyshuollon tai perusterveydenhuollon, työnantajan tai työvoimatoimiston edustajia.

Kuntoutussuunnitelma

Kuntoutustutkimuksen tuloksena syntyy kuntoutussuunnitelma, jossa otetaan kantaa ammatillisen sekä myös lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeisiin. Etsimme ammatillista kuntoutusta järjestävien tahojen (Kela, työeläkelaitokset, vakuutusyhtiöt tai työvoimahallinto) vastuulla olevia vaihtoehtoja ja ohjaamme niihin hakeutumisessa. Laadimme tarvittavat lausunnot, kuten Kelan ja työeläkelaitosten tarvitsemat B-lausunnot, vakuutusyhtiöiden E-lausunnot tai työvoimahallinnolle tarkoitetut vapaamuotoiset lausunnot.

Kuntoutussuunnitelman toteutuminen l. ammatillinen kuntoutus edellyttää kuntoutujan omaa sitoutumista yhdessä sovittuihin toimenpiteisiin. Suunnitelman toteutumista seurataan aluksi kuntoutusyksikössä ja myöhemmin työterveyshuollossa, terveyskeskuksessa tai työvoimapalveluissa.

Vastuuhenkilöt:

Kuntoutusylilääkäri Markku Koskela
Kuntoutussuunnittelija Tellervo Toiviainen

Yksikössä on käytössä Omasote.