Kotisairaala ALiiSa/Kajaani, Paltamo ja Ristijärvi

Akuutti Liikkuva Sairaanhoito

Yksikön sijainti

Kainuun keskussairaala, vanha potilastorni, pohjakerros.

Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

   

                       

Tavallisimmat asiakkaat/potilaat, paikkamäärä

Kotisairaalassa annetaan sairaalatasoista hoitoa kahdessa vuorossa viikon jokaisena päivänä. Kotisairaalaan tulee potilaita sairaalan osastoilta, päivystyksestä, poliklinikoilta tai muista sairaaloista lääkärin tekemän hoitosuunnitelman mukaiseen hoitoon. Hoito tapahtuu asiakkaan kotona, palvelutalossa tai hoitokodissa. Hoitoa toteutetaan yhteistyössä kotihoidon, omaisten, päiväsairaalan, poliklinikoiden, kotikuntoutuksen ja ensihoidon kanssa. Hoitojaksot ovat yleensä lyhyitä ja tilapäisiä muutamasta päivästä muutamaan viikkoon.

Hoitajan työnkuvaan kuuluu mm. iv –antibioottihoidot, iv-nesteytys ja –ravitsemus, näytteidenotto, kivunhoito, haavanhoito ja palliatiivinen sekä saattohoito.

                                                   

Henkilökunta

Kotisairaala Kajaanin Aliisassa työskentelee kuusi (6) sairaanhoitajaa. Jokainen sairaanhoitaja tekee työnsä ohella koordinoivaa työtä, eli osallistuu hoitoneuvotteluihin ja potilaiden hoidon suunnitteluun kotisairaalassa. Kotisairaalassa tehdään kaksivuorotyötä. Äkillisiin poissaoloihin meillä on käytettävissä yhteisesti muiden yksiköiden kanssa varahenkilöstö, jossa työskentelee sekä sairaanhoitajia, että lähihoitajia.

Opiskelijat

Kotisairaala soveltuu harjoittelupaikaksi Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja ensihoitaja-opiskelijoille syventävän harjoittelun aikana.

Meillä voit oppia potilaan moniammatillista akuuttihoitotyötä kotiympäristössä ja sinulla voi olla mahdollisuus olla mukana toteuttamassa kotisaattohoitoa yhteistyössä muiden hoitavien tahojen kanssa. Meillä opit kohtaamaan ja hoitamaan erilaisia potilaita asiakaslähtöisesti heidän kotiympäristössään. Opit vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja sekä päätöksenteko-osaamista.

Kiinnostuksen mukaan Aliisasta pitäen voi myös käydä tutustumassa osastohoitoon harjoittelun lomassa. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikat varataan Jobiili -järjestelmän kautta ja toisen asteen opiskelijoille olemalla suoraan yhteydessä yksikköön.

Tervetuloa oppimaan!

 Yhteystiedot

Kajaanin Kotisairaala ALiiSa, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Yksikön verkkosivujen osoite, https://sote.kainuu.fi/kotisairaala-aliisa

Yksikön esimies ja yhteystiedot

Osastonhoitaja Lahja Leinonen lahja.leinonen@kainuu.fi, vs. oh Laura Pasanen laura.pasanen@kainuu.fi puh. 044-797 0709

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot

Reija Kokko, reija.kokko@kainuu.fi
Heidi Heikkinen, heidi.pe.heikkinen@kainuu.fi

 

Päivitetty 18.5.2020