Kajaani, Pääterveysaseman vastaanotto

Oh­jeis­tus kun­ta­lai­sil­le ter­vey­sa­se­mal­la asioin­tiin pan­de­mian ai­ka­na
Kainuun soten terveyskeskusvastaanottojen takaisinsoittojärjestelmä uudistetaan

Chat-pal­ve­lu
Ter­vey­sa­se­mat pal­ve­le­vat myös cha­tis­sä, jon­ka kaut­ta yh­tey­de­not­to ter­vey­sa­se­mal­le on no­peaa ja help­poa. Chat-pal­ve­lu on avoin­na ter­vey­sa­se­mien au­kio­loai­koi­na. Chat-vies­tii­si vas­taa ter­vey­sa­se­man sai­raan­hoi­ta­ja tai kan­san­ter­veys­hoi­ta­ja. Cha­tin kaut­ta voit saa­da neu­von­taa ja oh­jaus­ta, ky­syä lääk­kei­siin ja hoi­don seu­ran­taan liit­ty­vis­tä asiois­ta se­kä la­bo­ra­to­rio­tu­lok­sis­ta. Pal­ve­lun käyt­tö on mak­su­ton­ta, mut­ta se vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la, mo­bii­li­var­men­teel­la tai var­men­ne­kor­til­la. Chat-pal­ve­luun (Lin­kin kaut­ta pää­set kir­jau­tu­mi­sen jäl­keen suo­raan Oma­so­ten chat-pal­ve­lun si­vul­le. Jos et ole aiemmin käyttänyt Omasotea, ohjelma vaatii ensin rekisteröitymisen, jonka jälkeen löydät chatin valikosta kohdasta Terveysasemien Chat)

Terveysaseman aukioloajat 

  • ma–to klo 8–16
  • pe, juhlapyhien aatto sekä 23.12. ja juhannusaattoa edeltävä päivä klo 8–15
  • la–su sekä juhlapyhinä, jouluaattona ja juhannusaattona suljettu. 

Kiireellinen päivystys Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Puolikiireelliset (subakuutit) päivystysasiat hoidetaan terveysasemalla.    
Terveysaseman ollessa suljettuna päivystys Kainuun keskussairaalassa Sotkamontie 13, 87300 Kajaani, Päivystysapu puh. 116 117.

Pääterveysaseman vastaanoton toiminta perustuu ajanvaraukseen. Lääkärin, sairaanhoitajan tai kansanterveyshoitajan vastaanottoaikaa tarvitsevia asiakkaita pyydetään ottamaan etukäteen puhelimitse yhteyttä pääterveysasemalle.

Soitto-ohjeet 
Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Kuuntele puhelimesta kuuluva nauhoite ja toimi annettujen ohjeiden mukaan. Hoitaja soittaa sinulle samana päivänä takaisin tuntemattomasta numerosta. Sinun ei tarvitse soittaa useampaa kertaa hoitajalle, koska soittotietosi tallentuvat järjestelmään. Kansanterveyshoitajien takaisinsoitot kolmen työpäivän aikana.

Asiakasmaksut 
Lomakkeet
Ter­vey­sa­se­man vaih­ta­mi­nen 

Terveysaseman sairaanhoitaja (takaisinsoitto saman päivän aikana): 
Hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja ajanvaraus
puh. 08 6156 7207 
Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinpäivystys Kainuun keskussairaalassa (Päivystysapu)
Lan­ka­pu­he­li­mes­ta numeroon
puh. 116 117
puh. 08 6156 6000
omasote.kainuu.fi
Palvelun kautta voi mm. lähettää viestejä ja kysymyksiä sosiaali-
ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä uusia sähköisen lääkemääräyksen.
 

Po­ti­las­toi­mis­to
- avoin­na ma - to klo 8–16, pe ja juh­la­py­hien aat­to­na klo 8–15
- po­ti­las­toi­mis­ton ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä on avoin­na ma-to klo 8–15,
pe ja juh­la­py­hien aat­to­na klo 8–14

puh. 08 6156 7207 
Reseptit ja uusiminen
Terveysasemalla uusitaan vain pääsääntöisesti terveysasemalla sairautensa
vuoksi hoidossa olevien potilaiden reseptit. Pääasiassa keskushermoston kautta
vaikuttavia lääkkeitä (esim. unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet ja vahvat kipu-
lääkkeet) uusitaan lääketieteellisin perustein voimassa olevan hoitosuunnitelman 
mukaisesti. Sähköisten reseptien uusimispyynnön voi lähettää verkossa
Omakanta -palvelussa www.kanta.fi/omakanta tai
Omasote -palvelussa omasote.kainuu.fi
puh. 08 6156 7207 
Faksi puh. 08 6130 717 
Hoitotarvikejakelu   
Kansanterveyshoitajat
(Soitettaessa numeroon, tulee tehdä valinta 2. Pitkäaikaissairauksien hoito)
Takaisinsoitot kolmen työpäivän aikana.):
puh. 08 6156 7207 
Keskusta (Pohjolankatu, parittomat - Kajaaninjoki), Onnela, Asemanseutu:
Eevariitta Poroila

 
Keskusta (Pohjolankatu, parilliset), Yläkaupunki: 
Sari Mikkonen-Paasi

 
Purola-Puistola, Tihisenniemi, Kettukallio, Armeijanlaakso, Tulliniemi
(Sissikadun ja Tihisenniemen välinen alue):
Eevi Niskanen

 

Lohtaja, Kätönlahti:
Päivi Mustonen
 
Pikku-Kettu, Huuhkajanvaara, Syväoja, Hevossuo, Teerisuo, Sarvivaara,
Mainua, Lehtovaara, Hatulanmäki, Halla-aho, Lahnasjärvi, Maasto,
Koutaniemi, Parkinniemi, Vuoreslahti
Eija Kemppainen
 
Kuurna, Kättö: 
Arja Murtomäki

 
Teppana, Karolineburg, Kuurnanranta
(Kuurnantie ja joen väli):    
Ari Kurkinen
 
Kuu­san­mä­ki, Pöl­ly­vaa­ra, Na­ker­ta­ja, Su­van­to­la, Jo­ki­var­si,  
Kon­tio­saa­ri, Het­teen­mä­ki, Pal­ta­nie­mi:
Kaisa-Mari Paulomäki


 
Jormua, Kuluntalahti, Takkaranta, Salmijärvi,
Hannusranta, Kirkkoaho, Komiaho, Vainio, Heinisuo: 
Katja Juntunen


 
Kylmä, Soidinsuo, Laajankankaankatu (parilliset), Rinnekatu (parittomat):
Rita Meklin

 

Leh­ti­kan­gas, Ra­ja­var­tios­to, Va­ris­kan­gas, (pikkulinnut), Rinnekatu (parilliset): 
Merja Homanen

 

Palokangas, Hoikankangas, Variskangas (isot linnut), Laajankangas,
Koulukuja, Tornikuja, Tornitie, Petäisenniska
Maria Räihä 

Työttömien, perhe- ja omaishoitajien terveystarkastukset,
ajokorttitarkastukset yli 70-vuotiaille: 

Anna-Kaisa Koistinen
Ulla Pöllänen

puh. 08 6156 7268 

Muistikoordinaattori
- muistisairauden diagnosoinnin ja hoidon aloituksen jälkeinen seuranta

puh. 044 723 0024

Yksikön hallinto:  

Tu­lo­syk­si­kön pääl­lik­kö Pia Kemppainen 

puh. 044 710 1604

Apu­lai­sy­li­lää­kä­ri  Lea Käsmä-Ronkainen (ajalla 1.9.2020-28.2.2021) puh. 044 797 0655