Tietosuojaseloste

Tämä on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) verkkosivuston seloste käsittelytoimista. Seloste on henkilötietolain (523/199 pykälien 10 ja 24) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen. Laadittu 20.5.2018

Rekisterinpitäjä, organisaatio
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
(Kainuun sote)
Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköposti: viestinta@kainuu.fi
Puhelin: 08 61561
Y-tunnus: 2496986-0

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 
Arkistopäällikkö, tietosuojavastaava@kainuu.fi 044 797 0165

sote.kainuu.fi verkkosivuilla on seuraavia Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymän henkiökunnan henkilötietoja:

- etunimi ja sukunimi
- työpuhelinnumero
- @kainuu.fi sähköpostiosoite
- työpaikan osoitetiedot

Verkkosivut ja sen sisältämät henkilötiedot on tallennettu Exove Oy:n hallinnoimalle palvelimelle. Tietoja ei välitetä eteenpäin.

Verkkosivujen henkilötietoja kontrolloidaan Siteimproven GDPR -sovelluksella.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti Kainuun sotelle (viestintäasiantuntija, verkkosivujen ylläpitäjä; marko.ta.lipponen@kainuu.fi ), joka voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Kainuun sote vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Saavutettavuus: https://sote.kainuu.fi/saavutettavuusseloste