Tiedoksi vainajan omaisille

Kuoleman jälkeen vainajaa säilytetään kaksi tuntia osastolla, jossa kuolema on tapahtunut. Tämän jälkeen vainaja siirretään säilytykseen obduktio-osaston kylmiöön.

Vainajan näyttö

Omaiset voivat käydä katsomassa vainajaa joko osastolla tai myöhemmin erikseen sovitusti obduktio-osastolla. Omaisten on aina etukäteen varattava näyttöaika obduktio-osaston lääkintävahtimestarilta virka-aikaan puh. 044 797 4432.

Mikäli vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen kuolemansyynselvitys, vainajan katsominen ennen tutkimusta on mahdollista vain poliisin luvalla, poliisi on tällöin myös läsnä vainajan näyttötilaisuudessa. Omaiset itse tiedustelevat asiaa poliisilta virka-aikaan puh. 029 5464510.

Hautausasioiden järjestäminen

Omaiset voivat asioida valitsemassaan hautaustoimistossa heti niin halutessaan. Hautaustoimistossa asioiminen ei edellytä hautauslupaa tai muitakaan kuolemaan liittyviä asiakirjoja. Hautaustoimisto ohjaa käytännön järjestelyissä, hautausjärjestelyissä ja vainajan noutamisessa. Hautaustoimiston palvelut ovat maksullisia.

Vainaja on luovutettavissa hautaustoimistolle, kun hautauslupa on saatu obduktio-osastolle.

Hautauslupa ja kuolemansyynselvityksen tulokset

Mikäli vainajalle ei tarvitse suorittaa ruumiinavausta, kirjoittaa viimeksi hoitanut sairaalan lääkäri tai terveyskeskuksen omalääkäri hautausluvan ja kuolintodistuksen.

Lääketieteellisen ruumiinavauksen yhteydessä patologi kirjoittaa hautausluvan ja ilmoituksen väestötietojärjestelmään. Lopullisen kuolintodistuksen kirjoittaa viimeksi hoitanut lääkäri saatuaan ruumiinavaustulokset. Lääketieteellisiin ruumiinavauksiin tarvitaan omaisten lupa.

Kaikki lääketieteelliseen ruumiinavaukseen liittyvät patologin lausunnot menevät ruumiinavaukseen lähettäneelle lääkärille (sairaalan lääkäri tai terveyskeskuksen omalääkäri), jolta omaiset voivat tiedustella ruumiinavauslöydöksistä. Obduktio-osastolta ei luovuteta omaisille tietoja ruumiinavauksen tuloksista.

Oikeuslääketieteelliset kuolemansyynselvitykset tehdään Oulussa THL:n oikeuslääketieteen osastolla. Kainuun oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset tehdään kerran viikossa. Vainajat kuljetetaan Ouluun ja tuodaan takaisin saman päivän aikana. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyynselvitystä omaiset eivät voi kieltää.

Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen yhteydessä oikeuslääkäri kirjoittaa hautausluvan ja ilmoituksen väestötietojärjestelmään. Lopullisen kuolintodistuksen oikeuslääkäri laatii tutkimustulosten valmistuttua.

Vainajan mukana palautuvat oikeuslääkärin kirjoittama hautauslupa ja ohjeet, mistä omaiset voivat tiedustella avauksen tuloksia.

Vainajan omaisuus

Vainajalta jääneet henkilökohtaiset tavarat ovat säilössä sillä sairaalan osastolla/terveyskeskuksessa, jossa vainaja oli hoidettavana. Obduktio-osastolla ei säilytetä vainajan omaisuutta. Jos vainaja on tuotu obduktio-osastolle sairaalan ulkopuolelta, vastaa poliisi vainajan omaisuudesta, kunnes jatkotoimenpiteet kuolemansyyntutkimuksen osalta on selvitetty. Omaiset voivat tiedustella asiaa poliisilta virka-aikaan puh. 029 5464510.