Terveys

Kainuulaisten lähes päivittäin tarvitsemat palvelut ovat lähipalveluja.  Harvemmin tarvittavat, erityisosaamista vaativat palvelut ovat keskitettyjä maakunnallisia palveluja. 

Noudatamme toiminnassamme asiakkaan vapaan valinnan periaatetta, jonka mukaan asiakkaalla on mahdollisuus vapaasti valita hoitopaikkansa kuntarajoista riippumatta koko Kainuun alueella.