Strategia ja toiminta-ajatus

Kuntayhtymän toiminta-ajatuksena on yhteistyössä jäsenkuntien kanssa

  1.  edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta
  2.  kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja
  3.  toteuttaa väestön tarvitsemien palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta
Sähköisen asioinnin visio - Kainuun sote