Sotainvalidit

Palveluiden tarkoituksena on edesauttaa sotaivalidien selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Palvelut perustuvat tarveharkintaan ja edellyttävät palvelutarpeen arviointia.

Sotainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 10 % Kainuun Sote järjestää omaishoidontukea, kotihoidon palveluja, asumispalveluja sekä erilaisia tukipalveluja. Sotainvalideille (10 %) palvelut perustuvat palvelutarpeen arvioon ja ovat sotainvalideille maksuttomia.

Tukipalveluina järjestetään mm.

● ateriapalvelua
● vaatehuoltopalvelua
● kylvetyspalvelua
● siivouspalvelua
● sosiaalihuoltona järjestettävä liikkumisen tuki
● saattaja- ja asiointipalvelua
● kuntouttava päivätoimintaa
● turvapalvelua

Lue lisää Neuvonta ja Ohjaus sivulta.  

Korvattavista sotavammalain mukaisista palveluista saa lisätietoa täältä