Raskauden ajan seulontatutkimukset

Jokainen vauvaa odottava perhe toivoo, että sikiö kehittyisi normaalisti ja syntyvä lapsi olisi terve. Aina tämä toive ei toteudu.

Poikkeavuuksien riski lisääntyy äidin iän myötä. Noin kolmella vastasyntyneellä sadasta todetaan jokin rakenne- tai  kromosomipoikkeavuus. Osa poikkeavuuksista voidaan todeta jo raskauden aikana tehtävillä sikiötutkimuksilla. Tavallisin kromosomipoikkeavuus on Downin oireyhtymä eli 21-trisomia.

Kaikille raskaana oleville on tarjolla varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus, joka tehdään raskausviikoilla 10–14. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on varmistaa, että sikiö on elossa, varmentaa raskauden kesto ja todeta sikiöiden lukumäärä. Tutkimus on kivuton ja sikiölle vaaraton. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole etsiä sikiön poikkeavuuksia, mutta suuret ja vaikeat  rakennepoikkeavuudet voivat näkyä jo tässä raskauden vaiheessa.

Ensisijainen kromosomipoikkeavuuksien seulontamenetelmä on ns. varhaisraskauden yhdistelmäseulonta: Raskausviikoilla 9+0 - 11+6 otetaan raskaana olevalta verinäyte. Niskaturvoke ultraäänitutkimus ajoitetaan raskausviikoille 12+0 - 13+6, jolloin mitataan sikiön niskaturvotus. Yhdistämällä verinäytteen ja  niskaturvotusmittauksen tulokset voidaan tunnistaa ne sikiöt, joiden kromosomipoikkeavuuden riski on suurentunut.

Kaikille raskaana oleville on tarjolla rakenneultraäänitutkimus raskausviikoilla 21+. Tässä tutkimuksessa ultraäänellä tutkitaan järjestelmällisesti sikiön elimet. Tutkimus on kivuton ja sikiölle vaaraton. Ultraäänitutkimuksessa raskaana oleva saa tiedon mahdollisesta löydöksestä tutkimustilanteessa. Poikkeava löydös varmistetaan aina uudella tutkimuksella.

Kainuun keskussairaalassa ultraäänitutkimukset tekee ultraäänihoitajakoulutuksen saanut kätilö. Terveydenhoitajasi varaa ajan tutkimukseen ja tutkimus tehdään naistentautien ja äitiyspoliklinikan tiloissa.

Yhteystiedot
uä kätilömme
Tarja Pulkkinen
Anne Pellikka
Paula Loppi

Osoite:

Naistentautien ja äitiyspoliklinikka
Sotkamontie 13, 3. krs. sisäänkäynti F1
87300 Kajaani

puh. 044 797 0418/Tarja Pulkkinen

Kainuun Omasote