Puheterapia

Puheterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaalle hyvä kommunikaatio- ja toimintakyky jokapäiväisessä elämässä. Puheterapeutti ohjaa myös asiakkaiden lähipiiriä toimimaan arjen tilanteissa siten, että asiakkaan vahvuudet saadaan käyttöön ja ongelmien vaikutus toimintakykyyn on mahdollisimman pieni. Perusterveydenhuollon puheterapiapalvelut on kohdennettu alle kouluikäisille lapsille sekä kuntoutusyksikön aivoverenkiertohäiriöpotilaisiin.

Lisätietoa puheterapiapalveluista Puheterapeuttiliiton sivuilta.

Lasten puheterapia

Puheterapian tarkoituksena on vuorovaikutuksen tukeminen, puheen, kielen ja äänen häiriöiden ennaltaehkäiseminen, tutkiminen, ohjaus, seuranta ja terapia. Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia. Tarvittaessa lapsi ohjataan jatkotutkimuksiin. Puheterapia perustuu asiakkaan, perheen ja terapeutin yhteistyöhön. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa esim. päivähoito, toimintaterapeutti, lääkäri.

Puheterapeutille tullaan neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Asiakkaat kutsutaan käynnille kirjeitse tai puhelimitse. Puheterapiaan tulevat uudet asiakkaat voivat etukäteen tulostaa ja täyttää taustatietokaavakkeen ensikäynnille.

Puheterapiakuntoutuksen tavoitteet ja menetelmät valitaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kielellistä kehitystä tuetaan mm. erilaisten leikkien, pelien ja tehtävien avulla. Kotiharjoittelu on tärkeä osa puheterapiaa. Puheterapia on maksutonta.

Aikuisten puheterapia

Aikuisten puheterapiapalvelut on kohdennettu Kajaanin terveyskeskussairaalan vaativan kuntouksen osaston aivohalvauskuntoutujille. Kuntoutujat ohjautuvat puheterapiaan osastonlääkärin lähetteellä. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä. Puheterapia sisältää kielellis-kognitiivisten toimintojen, puhemotoristen toimintojen, äänen käytön sekä syömis- ja nielemistoimintojen arviointia, kuntoutusta ja ohjausta. Puheterapeutti toimii osana moniammatillista kuntoutustyöryhmää.

Yhteystiedot

 

Käytössämme on 29.10.2020 alkaen takaisinsoittojärjestelmä. Puhelinnumero on 044 797 4953. Takaisinsoittojärjestelmä on avoin arkisin ma-pe klo 7.30-16.00, pe 7.30-15.00. Olemme teihin yhteydessä seuraavaan arkipäivään klo 16.00 mennessä.

Kajaani, Paltamo ja Ristijärvi
Käyntiosoite: Kainuun keskussairaala, F-rakennus, Sotkamontie 13, Kajaani
Postiosoite: Kainuun keskussairaala, F-rakennus, 3 krs, puheterapia, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani
Puheterapeutti Mervi Kantola puh. 044 797 0558 (parhaiten tavoitettavissa klo 8-13:30)
Puheterapeutti Sari Laine puh. 044 797 0029      
 

Kajaanin terveyskeskussairaalan vaativan kuntoutuksen osasto
Käyntiosoite:  Kainuun keskussairaala, F-rakennus, Sotkamontie 13, Kajaani
Puheterapeutti Anu Kyllönen puh. 044 797 4917 
 

Kuhmo ja Sotkamo
Käyntiosoite: Sotkamon terveysasema, Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo / Kuhmon perhekeskus, Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo
Puheterapeutti Tiina Määttä  puh. 044 797 0098

Suomussalmi ja Hyrynsalmi
Käyntiosoite: Suomussalmen terveysasema, Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi
Puheterapeutti Minna Heikkinen puh. 0400 488282 (tavoitettavissa maanantaisin)

Lisätietoa

vinkkejä normaalin kielen kehityksen tukemiseen -

tietoa kielellisestä erityisvaikeudesta - Aivoliitto.fi
tietoa puhevammaisuudesta ja selkokielestä - Papunet.fi 
tietoa kaksikielisyydestä hyvakysymys.fi
Papunetin kuvatyökalu - Papunet.fi
maksuttomia oppimispelejä lapsille - Oppijailo.fi
Oysin foniatrian päiväyksikön kokoamia linkkejä - Oys.fi
tietoa aivoverenkiertohäiriöistä - Aivoliitto.fi
tietoa nielemisvaikeuksista - Dysfagia.fi
tietoa vammaisten tulkkauspalveluista puhevammaisuudesta ja selkokielestä - Kela.fi