Perhehoito

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hyväksymässä perhekodissa ja perhehoitajan perheessä.

Ikäihmisten perhehoito tarjoaa kodinomaista asumista, pysyviä ihmissuhteita, perheen jäsenyyttä, yksilöllistä hoitoa ja huolenpitoa sekä turvallisuutta.

Haluaisitko perhehoitajaksi?

Haluaisitko toimia ikäihmisten lyhytaikaisena tai pitkäaikaisena perhehoitajana?

Lue lisää aiheesta!

Kainuun soten yhtymähallitus on 16.12.2019 § 354 hyväksynyt perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2020 alkaen.


Perhehoidon lomakkeet ovat ikäihmisten lomakesivuilla 

 

Asiakasohjauksen puhelinnumero on 08 615 69728, johon voi soittaa maanantaista - torstaihin klo 9.00 - 15.00 ja perjantaina klo 9.00 - 14.00      

Asiakasohjaajille voi laittaa ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen: palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi