Terveysvalvonta

Terveysvalvonnan tavoitteena on turvata kuntalaisille turvalliset elintarvikkeet, puhdas talous- ja uimavesi sekä ehkäistä asuntojen ja muiden terveydensuojelulain mukaisten huoneistojen terveyshaittoja. Terveysvalvonnan tehtäviin kuuluvat:

  • Elintarvikevalvonta
  • Asumisterveyden valvonta
  • Terveydensuojeluvalvonta
  • Talous-, uimavesi- ja uima-allasvesivalvonta
  • Tupakkatuotteiden myynnin ja mainonnan sekä tupakointikieltojen valvonta
  • Nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta 

Valvonnan tavoitteena on varmistaa ympäristöterveydenhuollon lakien noudattaminen toiminnanharjoittajia ja kuluttajia neuvomalla ja ohjaamalla, tekemällä tarkastuksia, ottamalla näytteitä, käyttämällä hallinnollisia pakkokeinoja, antamalla lausuntoja ja varautumalla häiriötilanteisiin. Valvontaviranomaisen on seurattava, että toimija myös poistaa valvonnassa havaitut epäkohdat. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen valvonta on toiminnanharjoittajille maksullista. Terveysvalvonta perii valvontakohteilta Kainuun soten hallituksen hyväksymän taksan mukaiset valvontamaksut.   

Terveysvalvonnan asiakasohjeet koronavirus/ covid-19:

Korona -tilanne elää koko ajan; tuoreimmat tiedotteet ja ohjeet löydät Ruokaviraston-, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sekä Työterveyslaitoksen nettisivuilta:

- Ruokavirasto
- Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos
- Työterveyslaitos