Opiskelijat ja harjoittelijat

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) toimii oppimisympäristönä sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden harjoittelussa ja työssäoppimisessa.

Kainuun sote tarjoaa myös työelämälähtöisiä opinnäyte-/tutkimustyöaiheita opiskelijoille sekä tutkijoille.