Muistineuvola ja muistitutkimukset

Muistineuvola toimii kotihoidon yhteydessä jokaisessa Kainuun kunnassa. Toiminnalla tuetaan muistisairasta sekä hänen läheisiään kotona selviytymisessä. Muistisairaat ohjataan tutkimuksiin ja seurantaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.