Keskussairaala

Osoite: Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Kainuun keskussairaala kuuluu Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään, joka vastaa koko Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollosta. 

Kainuun keskussairaala vastaa Kainuun erikoissairaanhoidon tasoisista terveyspalveluista. Sairaalan toiminta kattaa kaikki suurten erikoisalojen polikliinisen toiminnan, vuodeosasto-toiminnan sekä niiden tarvitsemat tukipalvelut. Hallinnollisesti toiminta sosiaali- ja terveystoimessa jakaantuu edelleen terveyden- ja sairaudenhoidon, perhepalveluiden sekä sairaanhoidon palveluiden tulosalueille. Sairaansijoja sairaalassa on yhteensä 221. Palveluiden tuottamiseen osallistuu yli 900 terveydenhuollon ammattilaista.

Vuodeosastohoitopäiviä sairaalan somaattisilla osastoilla kertyy vuosittain noin 60 000 ja psykiatrisilla osastoilla noin 23 000. Vastaavasti poliklinikkakäyntejä toteutuu somaattisten erikoisalojen poliklinikoilla vuodessa noin 140 000 ja psykiatrisilla poliklinikoilla noin 54 000. 

Poliklinikkojen yhteystiedot 
Osastojen yhteystiedot
Muut yhteystiedot 

Uuden sairaalan toiminnan käynnistäminen

Vanhoissa sijainneissaan jatkavat toistaiseksi valtaosa ajanvaraukseen perustuvista poliklinikoista sekä eräät osastotoiminnat.

-    Sisätautien, syöpätautien, keuhkosairauksien, kirurgian, korva-, nenä- ja kurkkutautien ja silmätautien poliklinikat toimivat syksyyn 2021 saakka nykyisissä tiloissaan.
-    Kajaanin terveyskeskuksen loput vuodeosastotoiminnot muuttavat uuteen sairaalaan osastoista viimeisenä syksyllä 2021.
-    Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian osastot ja poliklinikat sekä kehitysvammaosasto- ja poliklinikka  ovat 8.3. alkaen KAKS:n alueen E-rakennuksessa.

Keskussairaalan vanhalla puolen sekä muissa entisissä tiloissa olevien ilmoittautumisjärjestelyt säilyvät ennallaan. Ilmoittautumisautomaatit toimivat vain kyseisen rakennuksen vastaanotoilla eli vanhassa sairaalassa ei voi ilmoittautua uuteen tai päinvastoin. 

Kutsukirjeissä mainitaan vastaanottopaikka sekä sisäänkäynti, kun ajanvaraukset koskevat uuden ja vanhan sairaalan tiloja. Kulkuyhteydet vanhan ja uuden sairaalan välillä tapahtuu pääasiassa ulkokautta. Mikäli potilaan tilanne sitä edellyttää, voidaan tarvittaessa järjestää myös kuljetus yhdystunnelia pitkin.