Omien tietojen korjaaminen

Kainuun sote on rekisterinpitäjänä velvollinen oma-aloitteisesti korjaamaan, poistamaan, täydentämään tai oikaisemaan asiakirjoissaan havaitsemansa virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Asiakkaalla/potilaalla on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen asiakirjoihin tallennetun tiedon korjaamista, poistamista tai täydentämistä. Huoltaja voi esittää korjausvaatimuksen alaikäisen puolesta.

Asiakkaan/potilaan vaatiessa asiakirjamerkintöjen tai asiakastietojen muuttamista, arvioidaan onko perusteita niiden korjaamiseen, täydentämiseen tai poistamiseen tai ovatko tiedot hoidon tai asiakassuhteen kannalta tarpeellisia.

Asiakas/potilastietojen korjaaminen laitetaan vireille kirjallisella tiedonkorjaamisvaatimuksella.