Omaishoito

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle annettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut, jotka määritellään hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelmassa.

Omaishoitajana voi olla hoidettavan omainen tai muu laissa määritelty läheinen henkilö, jonka hoidettava hyväksyy hoitajakseen. Hoitajaksi voidaan ottaa henkilö, joka kuntonsa ja terveydentilansa puolesta kykenee kantamaan kokonaisvastuun hoidettavasta. 

Omaishoidon tuesta laaditaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja omaishoitajan välille toimeksiantosopimus, jonka liitteeksi laaditaan hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelma.

Omaishoidon tuen maksuluokat:

Ennaltaehkäisevä luokka:
Hoitopalkkio 201,00 euroa/kk 1.1.2018 alkaen.

Hoidettava tarvitsee huolenpitoa henkilökohtaisissa toiminnoissa, turvallisuuden varmistamisessa ja asioinneissa viikoittain. Tuki voidaan myöntää, jos omainen tai läheinen (esim. naapuri) sitoutuu kotikäyntien avulla lisäämään asiakkaan kotona asumisen turvallisuutta esimerkiksi huolehtimalla turvapuhelinkäynneistä. Ennaltaehkäisevä tuki voidaan myöntää, jos arvioidaan, että omaisen tai läheisen (esim. naapurin) antama hoito korvaa kotihoidon palveluja ja hoidettava asuu haja-asutusalueella kaukana palveluista.

Lähes jatkuva hoidon tarve:
Hoitopalkkio 394,95 euroa/kk 1.1.2018 alkaen.

Hoidettava tarvitsee jatkuvaa päivittäistä hoitoa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa toiminnoissa (mm. aamu- ja iltatoimissa, liikkumisessa, wc toiminnoissa, pukeutumisessa, peseytymisessä, syömisessä, lääkityksestä huolehtimisessa).

Omaishoitaja on sidottu hoitoon yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Hoidettava voi olla osan päivästä yksin, mutta ei voi pääsääntöisesti asua yksin. Hoitaja voi olla työssä tai osa-aikatyössä.

Jatkuva ympärivuorokautisen hoidon tarve:
Hoitopalkkio 525,63 euroa/kk 1.1.2018 alkaen.

Hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa, huolenpitoa ja / tai valvontaa monissa henkilökohtaisissa toiminnoissa. Hoitotyö sitoo hoitajan lähes ympärivuorokauden niin, että hoidettava voi olla yksin vain lyhyitä aikoja (noin 1-2 tuntia) . Hoidettava ei kykene asumaan yksin, eikä hoitaja voi käydä työssä.

Erityistukea ja palvelua saavat:
Hoitopalkkio 785,80 euroa/kk 1.1.2018 alkaen.

Hoidettava tarvitsee erityisen runsaasti hoitoa ja huolenpitoa jatkuvasti kaikkina vuorokauden aikoina, eikä häntä voi jättää yksin. Hoidon tarve sitoo hoitajan runsaasti ja säännöllisesti myös yöllä. Hoidon sitovuus on samaa tasoa kuin pysyvässä vaativassa ympärivuorokautisessa hoidossa olevalla. 

Omaishoitajan vapaa

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa sopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään 3 vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot:

Hyrynsalmi
Hyrynsalmen kotihoito, Laskutie 2 C 10, 89400 Hyrynsalmi
Sosiaaliohjaus         puh. 044 710 4471

Kajaani
Eteläinen alue, Linnankatu 6 B 1.krs, 87100 Kajaani
Sosiaaliohjaus        puh. 044 797 4910

Keskustan alue, Linnankatu 6 B 1.krs, 87100 Kajaani
Sosiaaliohjaus        puh. 044 737 9442

Pohjoinen alue, Linnankatu 6 B 1.krs, 87100 Kajaani
Sosiaaliohjaus        puh. 044 288 5237

Vuolijoen kotihoito, Papintie 2, 88270 Vuolijoki
Sosiaaliohjaus        puh. 044 737 9442

Kuhmo
Kuhmon kotihoito, Koulukatu 10, 88900 Kuhmo
Sosiaaliohjaus        puh. 044 797 0339

Paltamo
Paltamon kotihoito, Sairaalatie 7, 88300 Paltamo
Sosiaaliohjaus        puh. 044 797 4349

Ristijärvi
Ristijärven kotihoito, Aholantie 30 B 6, 88400 Ristijärvi
Sosiaaliohjaus        puh. 044 710 4471

Sotkamo
Sotkamon kotihoito, Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo
Sosiaaliohjaus        puh. 044 019 0472

Suomussalmi
Suomussalmen kotihoito, Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi
Sosiaaliohjaus        puh. 044 721 9785