Neuvonta ikääntyneiden palveluihin

Palveluohjaus ja neuvonta

Ikääntyneiden Kainuulaisten kotona asumista tuetaan palveluohjauksella. Ohjauksella ja neuvonnalla vahvistetaan ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä lisätään kotona asumiseen liittyvää pärjäämisen tunnetta.

Asia­ka­soh­jaa­jat kertovat yleisimmistä ikäihmisten palveluista ja heiltä voit kysyä asioista, jotka as­kar­rut­ta­vat ko­to­na asu­mi­ses­sa ja ar­jes­sa sel­viy­ty­mi­ses­sä. Neuvontapisteestä ei kuitenkaan voi tiedustella lääkäriaikoja eikä laboratorion tutkimusten tuloksia.

Ikääntyneille sekä heidän läheisille tarjotaan yleistä vanhuspalveluihin liittyvää tietoa, kerrotaan eri palveluvaihtoehdoista, huomioidaan asiakkaan tarpeen mukaan omaisten ja läheisten antama apu sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut.  

Asiakasohjauksen puhelinnumero on 08 615 69728, johon voi soittaa maanantaista torstaihin klo 9.00 – 15.00 ja perjantaina klo 9.00 – 14.00. 

Asiakasohjaajille voi laittaa ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

 

IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTEIDEN AUKIOLOAJAT SYKSYLLÄ 2021

Kunnissa oleville ikäihmisille ja heidän omaisilleen tarkoitetut ohjaus- ja neuvontapisteet toimivat ilman ajanvarausta.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ikäihmisten palveluiden asiakasohjaajien neuvontapisteet ovat avoinna seuraavina ajankohtina.

 

HYRYNSALMEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Hyrynsalmen kunnantalo, Laskutie 1, Hyrynsalmi

keskiviikkoisin 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12. ja 29.12. klo 10.00 – 11.00

 

KAJAANIN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Kajaanin kaupungintalo (info), Pohjolankatu 13, Kajaani

8.9. alkaen keskiviikkoisin klo 9.00 – 11.00.

 

KUHMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Kuhmon kirjasto, Pajakkakatu 2, Kuhmo

maanantaisin 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12. ja 27.12. klo 10.00 – 11.00

 

PALTAMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Ikäihmisten päivätoiminta (Kanerva) Sairaalatie 7, Paltamo

maanantaisin 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12. ja 27.12. klo 10.00 – 11.00

 

RISTIJÄRVEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Yhteispalvelupiste Kyläkaivo, Aholantie 25, Ristijärvi

torstaisin 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12. ja 30.12. klo 10.00 – 11.00

 

SOTKAMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Turinatupa, Akkoniementie 9, Sotkamo

torstaisin 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12. ja 30.12 klo 11.00 – 12.00  

 

SUOMUSSALMEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Suomussalmen kirjasto, Kiannonkatu 31, Suomussalmi

keskiviikkoisin 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12. ja 29.12. klo 12.00 – 13.00