Neuvonta ikääntyneiden palveluihin

Palveluohjaus ja neuvonta

Ikääntyneiden Kainuulaisten kotona asumista tuetaan palveluohjauksella. Ohjauksella ja neuvonnalla vahvistetaan ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä lisätään kotona asumiseen liittyvää pärjäämisen tunnetta.

Asiakasohjaajat neuvovat, ohjaavat ja tukevat ikääntyneitä kuntalaisia asioissa, jotka askarruttavat kotona asumisessa ja arjessa selviytymisessä. Ikääntyneille sekä heidän läheisille tarjotaan yleistä vanhuspalveluihin liittyvää tietoa, kerrotaan eri palveluvaihtoehdoista, huomioidaan asiakkaan tarpeen mukaan omaisten ja läheisten antama apu sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut.  

Asiakasohjauksen puhelinnumero on 08 615 69728, johon voi soittaa maanantaista torstaihin klo 9.00 – 15.00 ja perjantaina klo 9.00 – 14.00. 

Asiakasohjaajille voi laittaa ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

 

IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTEIDEN AUKIOLOAJAT SYKSY 2021 ilmoitetaan myöhemmin

Kunnissa oleville ikäihmisille ja heidän omaisilleen tarkoitetut ohjaus- ja neuvontapisteet toimivat ilman ajanvarausta. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ikäihmisten palveluiden asiakasohjaajien neuvontapisteet ovat suljettu 1.6.2021 - 5.9.2021 välisenä aikana.

Uudet ikäihmisten neuvontapisteiden aukioloajat syksy 2021 ilmoitetaan myöhemmin.

 

HYRYNSALMEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Hyrynsalmen kunnantalo, Laskutie 1, Hyrynsalmi

 

KAJAANIN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Kajaanin kaupungintalo (info), Pohjolankatu 13, Kajaani

 

KUHMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Kuhmon kirjasto, Pajakkakatu 2, Kuhmo

 

 

PALTAMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Ikäihmisten päivätoiminta (Kanerva) Sairaalatie 7, Paltamo

 

RISTIJÄRVEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Yhteispalvelupiste Kyläkaivo, Aholantie 25, Ristijärvi

 

SOTKAMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Turinatupa, Akkoniementie 9, Sotkamo

 

SUOMUSSALMEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Suomussalmen kirjasto, Kiannonkatu 31, Suomussalmi