Neuvonta ikääntyneiden palveluihin

Palveluohjaus ja neuvonta

Ikääntyneiden Kainuulaisten kotona asumista tuetaan palveluohjauksella. Ohjauksella ja neuvonnalla vahvistetaan ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä lisätään kotona asumiseen liittyvää pärjäämisen tunnetta.

Asia­ka­soh­jaa­jat kertovat yleisimmistä ikäihmisten palveluista ja heiltä voit kysyä asioista, jotka as­kar­rut­ta­vat ko­to­na asu­mi­ses­sa ja ar­jes­sa sel­viy­ty­mi­ses­sä. Neuvontapisteestä ei kuitenkaan voi tiedustella lääkäriaikoja eikä laboratorion tutkimusten tuloksia.

Ikääntyneille sekä heidän läheisille tarjotaan yleistä vanhuspalveluihin liittyvää tietoa, kerrotaan eri palveluvaihtoehdoista, huomioidaan asiakkaan tarpeen mukaan omaisten ja läheisten antama apu sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut.  

Ikäihmisten palveluiden asiakasohjauksen puhelinnumero on 08 615 69728, johon voi soittaa maanantaista torstaihin
klo 9.00 – 15.00 ja perjantaina klo 9.00 – 14.00. 

Asiakasohjaajille voi laittaa ikäihmisten palveluiden ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen
palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

Jos olette jo kotihoidon palveluiden piirissä, ottakaa yhteyttä kotihoidon palvelujanne koskien https://sote.kainuu.fi/kotihoito

 

IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTEIDEN AUKIOLOAJAT KEVÄÄLLÄ 2022

Kunnissa oleville ikäihmisille ja heidän omaisilleen tarkoitetut ohjaus- ja neuvontapisteet toimivat ilman ajanvarausta.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ikäihmisten palveluiden asiakasohjaajien neuvontapisteet ovat avoinna seuraavina ajankohtina.

 

HYRYNSALMEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Hyrynsalmen kunnantalo, Laskutie 1, Hyrynsalmi

keskiviikkoisin 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5. ja 18.5. klo 10.00 – 11.00

 

KAJAANIN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Kajaanin kaupungintalo (info), Pohjolankatu 13, Kajaani

5.1. alkaen keskiviikkoisin klo 9.00 – 11.00.

 

KUHMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Kuhmon kirjasto, Pajakkakatu 2, Kuhmo

maanantaisin 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 2.5., 16.5. ja 30.5. klo 10.00 – 11.00

 

PALTAMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Ikäihmisten päivätoiminta (Kanerva) Sairaalatie 7, Paltamo

maanantaisin 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 2.5., 16.5. ja 30.5. klo 10.00 – 11.00

 

RISTIJÄRVEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Yhteispalvelupiste Kyläkaivo, Aholantie 25, Ristijärvi

torstaisin 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5. ja 19.5. klo 10.00 – 11.00

 

SOTKAMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Turinatupa, Akkoniementie 9, Sotkamo

torstaisin 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5. ja 19.5.  klo 11.00 – 12.00  

 

SUOMUSSALMEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Suomussalmen kirjasto, Kiannonkatu 31, Suomussalmi

keskiviikkoisin 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5. ja 18.5. klo 12.00 – 13.00