Mitkä maksut kerryttävät maksukattoa

Maksukattoon sisältyvät maksut

Asiakasmaksut 31.12.2020 asti  1.1.2021 alkaen
psykiatrian ylläpitomaksu 22,50 € 22,50 €
poliklinikkakäynti 41,20 € 41,20 €
päiväkirurgia 135,10 € 135,10 €
lyhytaikainen laitoshoito 48,90 € 48,90 €
käyntimaksut (hoitaja) 20,60 € 20,60 €
yksilökohtainen fysioterapia 11,40 € 11,40 €
sarjahoito 11,40 € 11,40 €
yö- ja päivähoito 22,50 € 22,50 €
kuntoutus 16,90 € 16,90 €
päivystysmaksu perustervh. 28,30 € 28,30 €
päivystysmaksu kansanterv.työ 41,20 € 41,20 €
 

Lisäksi maksukattoa kerryttää

–    Kainuun soten maksusitoumuksella (esh, pth) saatu ja maksettu hoito yksityisessä hoitolaitoksessa 
–    Sosiaalitoimen maksusitoumuksella asiakkaan itse maksama osuus
–    Vapaaehtoisesta vakuutuksesta saadut korvaukset ja sairauskassan maksamat maksut


Maksukaton ulkopuolelle jäävät

Vakuutusyhtiöiden maksut

Vakuutusyhtiöiden korvaamat (tapaturmavakuutus-, maatalous-yrittäjä-, sotilasvamma-, liikennevakuutus-, potilasvammalain mukaiset) maksut sekä yksityisten palveluiden käytöstä maksetut maksut (ilman maksusitoumusta) jäävät maksukaton ulkopuolelle. 


Sekä
–    kotona annettava palvelu: kotipalvelu ja lyhytaikainen kotisairaanhoito
–    vaikeavammaisten asumispalvelut
–    vaikeavammaisten kuljetuspalvelut
–    yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut
–    suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
–    suun ja leukojen erikoissairaanhoito (terveyskeskuksessa)
–    sairaankuljetus
–    pitkäaikainen laitoshoito
–    työterveyshuollon maksut
–    perhehoito
–    lastensuojelun maksut
–    maksut lääkärintodistuksesta
–    käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävät maksut
–    viivästyskorot
–    perintäkulut
–    muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu
–    lääkkeet ja matkakorvaukset 
–    toimeentulotukena maksetut laskut 
–    omaishoitajan vapaan aikainen laitoshoito
 

 


Toimeentulotuki

Kuntaliiton yleiskirje 14.12.1999 / 38 asiakasmaksukortti ja toimeentulotuki.
Mikäli asiakasmaksukortilla tai laskussa on merkintä toimeentulotuesta, maksua ei oteta huomioon maksukattokertymään.