Lastensuojelun yhteystiedot

Voit ot­taa yh­teyt­tä myös lä­het­tä­mäl­lä vies­tin Oma­so­tes­sa. Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Vies­tiin vas­ta­taan 1-3 ar­ki­päi­vän ku­lues­sa.

Lähetä viesti:
Lasten ja perheiden sosiaalipalvelut
Lastensuojelu ja alle 18-vuotiaiden jälkihuolto
Yli 18-vuotiaiden jälkihuolto

Lastensuojelun yhteystiedot 

Hyrynsalmi  
Hyrynsalmen perhekeskus, Laskutie 1, 89400 Hyrynsalmi                    
Puhelinaika ma–pe klo 9–10           
ma. sosiaalityöntekijä Eila Tolonen puh. 044 710 4460  

Kajaani    
Kajaanin lastensuojelun palvelutarpeenarviointi:
(lastensuojeluilmoitukset ja yhteydenottopyynnöt)
Kajaanin perhekeskus, Lönnrotinkatu 2C, 2. krs, 87100 Kajaani
Puhelinaika ma–pe klo 9.00–9.30   
Reeta Karjalainen-Lehto, sosiaalityöntekijä  puh. 044 797 4290
Päivi Pernu-Heikkinen, sosiaaliohjaaja puh. 044 797 5391
Erja Hiltunen, sosiaaliohjaaja puh. 044 710 1749
Milla Siira, sosiaalityöntekijä puh. 040 626 4166
Johanna Pikkarainen, ma. sosiaaliohjaaja puh. 044 723 2604
Pirkko Ollila, sosiaaliohjaaja puh. 044 0605516

Kajaanin perhekeskus, Lönnrotinkatu 2C, 2. krs, 87100 Kajaani
Puhelinaika ma-pe klo 9.00-9.30
Sosiaalityöntekijät:
Sirpa Hyttinen puh. 044 715 7124
Kirsti Oikarinen puh. 044 797 0593
Anne Seppänen puh. 044 710 1780
Sini Kokkonen puh. 044 710 1801
Paula Kauppinen-Roivainen 044 797 4149
Anni Vuorela ma. sosiaalityöntekijä puh. 044 714 3782

Jälkihuollon sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat (toiminta-alueena koko Kainuu):
Sosiaaliohjaaja Päivi Kopsa puh. 044 797 4159
ma. sosiaalityöntekijä Katariina Pihlakari puh. 044 710 1799
    
Sijaishuoltoyksikkö: (toiminta-alueena koko Kainuu) 
Kajaanin perhekeskus, Lönnrotinkatu 2C, 3. krs, 87100 Kajaani
Sosiaaliohjaaja Tarja Seppänen puh. 044 797 4252 
Sosiaaliohjaaja Saija Salo puh. 044 797 4770
Sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen puh. 044 710 1781
    
Kuhmo  
Kuhmon perhekeskus, Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo          
Puhelinaika ma–pe klo 9–10      
Sosiaalityöntekijä Laura Rahko puh. 044 797 0315
Sosiaalityöntekijä Sanna Huotari puh. 044 797 0362
Sosiaaliohjaaja Marja Pulkkinen puh. 044 797 4181 

Paltamo 
Paltamon perhekeskus, Salmelankuja 2 B, 88300 Paltamo     
Puhelinaika ma, ke–pe klo 9–10             
Sosiaalityöntekijä Maija Seppänen puh. 044 288 5302 
Sosiaalityöntekijä Hanna-Leena Keränen puh. 044 715 9321

Ristijärvi  
Ristijärven perhekeskus  Aholantie 25, 88400 Ristijärvi             
Puhelinaika ma, ke–pe klo 9–10             
Sosiaalityöntekijä Hanna-Leena Keränen puh. 044 715 9321 

Sotkamo  
Sotkamon lastensuojelun palvelutarpeenarviointi:
(lastensuojeluilmoitukset ja yhteydenottopyynnöt)
Akkoniementie 10, 88600 Sotkamo  
Puhelinaika ma–pe klo 9–10   
Sosiaaliohjaaja Elisa Partanen puh. 044 334 6264
Sosiaaliohjaaja Hanna Kinnunen-Tolonen puh. 044 797 5255 
  
Sosiaaliohjaaja Marja Pulkkinen puh. 044 797 4181
Sosiaalityöntekijä Virpi Storhammar puh. 044 797 0544 
Sosiaalityöntekijä Sirpa Tervo puh. 044 756 7479

Suomussalmi  
Suomussalmen perhekeskus, Välskärinkuja 1, 89600 Suomussalmi              
Puhelinaika ma–pe klo 10–11         
ma. sosiaalityöntekijä Aila Moilanen puh. 044 777 3007
Sosiaaliohjaaja Heljä Kinnunen puh. 044 739 3203


Lapsiperheiden sosiaalipalveluista vastaavien yhteystiedot: 

Vastuualuepäällikkö Tarja Juppi 
Puh. 044 777 3311 
tarja.juppi@kainuu.fi   
os. Lönnrotinkatu 2C, 2. krs, 87100 Kajaani 

Johtava sosiaalityöntekijä Anu Siltala 
Puh. 044 797 4182  
anu.siltala@kainuu.fi 
os. Lönnrotinkatu 2C, 2. krs, 87100 Kajaani 

Johtava sosiaalityöntekijä Satu Määränen
Puh. 040 636 3456
satu.maaranen@kainuu.fi
os. Akkoniementie 10, 88600 Sotkamo