Lapsiperheiden kotipalvelu

 

Lapsiperheiden ammatillinen kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaista sosiaalipalvelua. Palvelu on tarkoitettu lapsiperheille. Sen tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteutetaan yhteistyössä perheen kanssa. Lapsiperheiden kotipalvelu voi olla tilapäistä asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista silloin, kun vanhempien voimavarat ovat riittämättömät. Lapsiperheiden kotipalvelu on vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista, joka voi olla myös konkreettista auttamista kotitöissä.

Lapsiperheiden kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Palvelu myönnetään pääsääntöisesti tilapäisenä palveluna ja enintään kolmeksi (3) kuukaudeksi. Muu kuin tilapäinen palvelu edellyttää sosiaalihuoltolain 36 §:n mukaista palvelutarpeen arviointia ja asiakassuunnitelmaa.

Työntekijän ja perheen välinen suhde perustuu luottamuksellisuuteen. Kotikäynnit kirjataan asikastietojärjestelmään.

Palvelun myöntämisperusteina voivat olla seuraavat seikat

 • raskauteen, synnytykseen tai vauvan hoitoon liittyvä tarve 
 • äkillinen ja erityinen perhe- tai elämäntilanteen muutos perheessä (esimerkiksi perheen jäsenen sairastuminen tai avio-/avoero) 
 • vanhemman tilapäinen uupumus tai väsymys 
 • vanhemman sairaus tai tapaturma ja toipuminen 
 • lasten tai vanhemman terapia- ja lääkärikäynnit 

Palvelua ei myönnetä seuraavissa tai vastaavissa tilanteissa

 • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmilla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan lasta 
 • kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi 
 • vanhempien työssä käymisestä johtuvaan lastenhoitotarpeeseen 
 • ajoneuvokuljetuksiin 
 • kun oikeus palveluun on muun lainsäädännön kautta (esimerkiksi henkilökohtainen avustaja, päivähoito)  

Palvelun kesto 

 • tilapäinen kotipalvelu enintään 3 kuukautta 
 • palvelun tiheys 1–2 kertaa viikossa ja käynnin pituus 2–4 tuntia 
 • kertaluontoisessa palvelussa 1–3 päivää enintään kahdeksan tuntia kerralla 
 • säännöllinen (yli 3 kk) kotipalvelun tarve edellyttää palvelun tarpeen arviointia

 Asiakasmaksut 

 • 5 €/tunti viiteen (5) tuntiin asti 
 • 5 tuntia tai yli 25 €/päivä 
 • tilapäisestä kotipalvelusta ei peritä maksua mikäli palvelu on lastensuojelun avohuollon tukitoimi tai perheen toimittamien tulotietojen perusteella maksua ei voida määrätä
 • säännöllisen (yli 3kk) kestävän kotipalvelun maksu määräytyy perheen henkilömäärän ja tulojen mukaan 

Maksua ei peritä säännöllisestä kotipalvelusta mikäli

 • perhe saa säännöllisesti toimeentulotukea 
 • perheen lapsi on päivähoidossa 
 • kyseessä on lastensuojelun avohuollon tukitoimi 
 • perheen toimittamien tulotietojen perusteella maksua ei voida määrätä 

Lapsiperheiden kotipalvelun hakeminen Kainuun soten kunnissa:

Palvelua voi hakea sähköisesti Omasotessa oheisesta linkistä tai täyttämällä alla olevan lomakkeen tai ottamalla yhteyttä lapsiperheiden kotipalvelun sosiaaliohjaajaan.

Kotipalveluhakemuksen tulee saapua vähintään 14 päivää ennen asiakkaan palvelun tarvetta (palvelun järjestämisaika).

Lapsiperheiden kotipalvelun sosiaaliohjaaja Pirkko Ollila, puh. 044 797 4434

Soittoaika:

maanantai - torstai klo 8.00 - 10.00

Kiireellisissä sosiaalihuollon avun tarpeessa asiakkaan tulee olla yhteydessä sosiaalipäivystykseen (https://sote.kainuu.fi/sosiaalipaivystys).


Lisätiedot:
perhetyönpäällikkö Anne Lukkari, puh. 044 710 0375,
sähköpostiosoite: anne.lukkari@kainuu.fi