Kuhmon mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien- ja päihdehoito

Arkisin ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15  ta­voi­tat oman kun­ta­si työn­te­ki­jän pu­he­li­mit­se. Avo­hoi­to­käyn­nit ovat mak­sut­to­mia ei­kä eril­lis­tä lä­he­tet­tä tar­vi­ta. Pel­käs­tään jo huo­li it­sen­sä tai lä­hei­sen­sä psyyk­ki­ses­tä voin­nis­ta tai päih­tei­den­käy­tös­tä on riit­tä­vä syy yh­tey­de­not­toon.

Osoi­te:
Kai­nuun­tie 88, 2 krs.
88900 Kuh­mo

Osastonsihteeri Riitta Roponen (Sotkamon mielenterveyspalvelut) puh. 044 797 4373

Tii­mivas­taa­va, sairaanhoitaja Mari Kähkönen puh. 044 797 5335

Sairaanhoitaja Seija Lukkarinen, puh. 044 797 0104

Sairaanhoitaja Minna Parviainen, puh. 044 797 0373

Sairaanhoitaja Mari Pikkarainen puh. 044 797 5259

Sairaanhoitaja Seija Pääkkönen, puh. 044 797 0554

säh­kö­pos­ti: etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@kai­nuu.fi