Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen terveysasemilla

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen. Yhteydensaanti terveysasemille toteutuu takaisinsoittopalvelulla.
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa). Hoidon tarpeen arviointi tehdään yleensä terveysasemilla ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä joko puhelimitse tai paikan päällä.
  • potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään kolmessa kuukaudessa arviosta

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Puolella lääkäreistä on varattavia aikoja ennen T3-lukua ja puolella sen jälkeen. Kiireellisiä aikoja ei ole laskettu mukaan T3-mittauksessa.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku.

Terveysasema

T3 mediaani
1/2020

T3 mediaani
2/2020

T3 mediaani
3/2020

Hyrynsalmen terveysaseman vastaanotto

40,4

36,3

 

Kajaani, Pääterveysaseman vastaanotto, Vuolijoki

42

42

42

Kuhmon terveysaseman vastaanotto

42

42

42

Paltamon terveysaseman vastaanotto

17

32

32

Ristijärven terveysaseman vastaanotto

18,5

33,5

14,5

Sotkamon terveysaseman vastaanotto

33,9

33,6

38,3

Suomussalmen terveysaseman vastaanotto

33

33

 

       

Kainuun sairaanhoitopiirin odotus- ja jonotilanne