Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen terveysasemilla

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen. Yhteydensaanti terveysasemille toteutuu takaisinsoittopalvelulla.
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa). Hoidon tarpeen arviointi tehdään yleensä terveysasemilla ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä joko puhelimitse tai paikan päällä.
  • potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään kolmessa kuukaudessa arviosta

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Puolella lääkäreistä on varattavia aikoja ennen T3-lukua ja puolella sen jälkeen. Kiireellisiä aikoja ei ole laskettu mukaan T3-mittauksessa.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku.
 

Terveysasema

T3 mediaani
2/2022

T3 mediaani
3/2022

T3 mediaani
4/2022

Hyrynsalmen terveysaseman vastaanotto

30

29

28

Kajaani, yleislääketieteen poliklinikka ja 
Vuolijoen terveysaseman vastaanotto

42

 

 

Kuhmon terveysaseman vastaanotto

 

 

 

Paltamon terveysaseman vastaanotto

42

42

42

Ristijärven terveysaseman vastaanotto

42

42

42

Sotkamon terveysaseman vastaanotto

0

0

0

Suomussalmen terveysaseman vastaanotto

 

 

 

       

Kainuun sairaanhoitopiirin odotus- ja jonotilanne