Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen terveysasemilla

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen. Yhteydensaanti terveysasemille toteutuu takaisinsoittopalvelulla.
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa). Hoidon tarpeen arviointi tehdään yleensä terveysasemilla ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä joko puhelimitse tai paikan päällä.
  • potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään kolmessa kuukaudessa arviosta

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Puolella lääkäreistä on varattavia aikoja ennen T3-lukua ja puolella sen jälkeen. Kiireellisiä aikoja ei ole laskettu mukaan T3-mittauksessa.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku.
Huom. Koronatilanteen vuoksi T3-aikoja ei ole mitattu kaikilla paikkakunnilla muutettujen vastaanottojen vuoksi. 

Terveysasema

T3 mediaani
9/2020

T3 mediaani
10/2020

T3 mediaani
11/2020

Hyrynsalmen terveysaseman vastaanotto

34

 

 

Kajaani, Pääterveysaseman vastaanotto, Vuolijoki

 

 

 

Kuhmon terveysaseman vastaanotto

 

 

 

Paltamon terveysaseman vastaanotto

28

 

 

Ristijärven terveysaseman vastaanotto

32,8

 

 

Sotkamon terveysaseman vastaanotto

 

 

 

Suomussalmen terveysaseman vastaanotto

26

 

 

       

Kainuun sairaanhoitopiirin odotus- ja jonotilanne