Ikäihmisten sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräinen odotusaika

Vanhuspalvelulain 26 §:n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen. 

Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö saa hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusaikoja julkaistaan palvelukohtaisesti.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden keskimääräiset odotusajat löytyvät kuntayhtymän vanhuspalvelujen yksiköiden ilmoitustauluilta. Lisäksi tiedot lähetetään Kainuun alueella toimiville vanhusneuvostoille.      

Seuraavan kerran keskimääräinen odotusaika julkaistaan heinäkuussa 2020 ajalta 1.1.–30.6.2020.