Ikäihmisten sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräinen odotusaika

Kainuun soten ikäihmisten sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräinen odotusaika 

Vanhuspalvelulain 26 §:n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen. 

Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö saa hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusaikoja julkaistaan palvelukohtaisesti.

Keskimääräiset odotusajat löytyvät vanhuspalvelujen yksiköiden ilmoitustauluilta, sekä lisäksi tiedot lähetetään Kainuun alueella toimiville vanhusneuvostoille.


Alla keskimääräiset odotusajat 1.7.–31.12.2019. (Suluissa edellisen puolivuotiskauden odotusajat).

Kotihoito
Keskimääräinen odotusaika 1-7 vrk (1-7 vrk)
Palvelutarpeen mukaan. Kiireellisessä tilanteessa asiakas saa palvelun heti.

Omaishoidontuki
Keskimääräinen odotusaika 15 vrk (15 vrk)
Myönnetään hakemusta seuraavan kuun alussa.
    
Ympärivuorokautiset hoivapalvelut (laitoshoito ja tehostettu palveluasuminen)
Keskimääräinen odotusaika 66 vrk (64 vrk)

Palvelutarpeen arviointi 
Keskimääräinen odotusaika 1-7 vrk (1-7 vrk)
Sosiaalihuoltolain (36§) mukainen palveluntarpeen arviointi aloitetaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta.  
Kiireellinen palveluntarpeenarviointi aloitetaan välittömästi tai seuraavana arkipäivänä.
    
    
Lisätietoja antaa tarvittaessa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen puh. 044 7101 669