Hyvinvointialue - valmistelu

Kainuussa hyvinvointialueen valmistelun keskeiset askeleet ovat väliaikaishallinnon perustaminen, aluevaalit ja aluevaltuuston aloittaminen sekä lainsäädännön edellyttämien tehtävien toteuttaminen vuoden 2022 aikana. Varsinainen toiminta käynnistyy 1.1.2023.

Väliaikainen valmistelutoimielin eli VATE vastaa toiminnasta aluevaltuuston aloitukseen saakka.

VATEn kokoonpano

 • Tarja Lempeä (Kajaanin kaupunki)                                        
 • Eija Jansson (Kuhmon kaupunki)           
 • Harri Peltola, II varapj (Puolanka)                         
 • Anssi Parviainen, I varapj (Kainuun pelastuslaitos)                    
 • Anu Huttunen (Kainuun sote)                                     
 • Anna-Liisa Kainulainen (Kainuun sote)                       
 • Eija Immonen (Kainuun sote)                                      
 • Jukka Juvonen (Kainuun sote)                                   
 • Pertti Pasanen (Kainuun sote)                                   
 • Eija Tolonen, pj (Kainuun sote)
 • Salli Mikkonen, sihteeri                      

Muut osallistujat

 • Timo Korhonen, valmistelujohtaja
 • Paavo Oikarinen, yhtymähallituksen pj
 • Esa Ahonen, yhtymähallituksen 1. varapj
 • Hannu Suutari, yhtymähallituksen 2. varapj
 • Teuvo Hatva, poliittisen seurantaryhmän  pj
 • EilaAavakare, poliittisen seurantaryhmän 1. varapj
 • Raili Myllylä, poliittisen seurantaryhmän 2. varapj
VATE organisaatio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmistelutehtävät

Käytännön työskentelyä johtaa valmistelujohtaja apunaan muu henkilöstö.

Toimeenpanolain mukaisia tehtäviä valmistelee viisi päätyöryhmää, joissa on jäseninä Kainuun soten, Kainuun Pelastuslaitoksen, Puolangan kunnan ja muiden kainuun kuntien sekä järjestöjen edustajia:

 1. Hallinto, talous ja tukipalvelut (pj Anu Huttunen, vpj:t Tarja Lempeä ja Eija Immonen)
 2. Johtaminen ja osaaminen (pj Anssi Parviainen, vpj Eija Tolonen)
 3. Palveluiden järjestäminen (pj Anna-Liisa Kainulainen, vpj:t Jukka Juvonen ja Pertti Pasanen)
 4. Yhdyspinnat (pj Eija Jansson, vpj Marita Pikkarainen)
 5. ICT (pj Harri Peltola, vpj Jari Väisänen)

Työskentely jakaantuu eri vaiheisiin vuosien 2021 - 2022 siten, että keskeisimpänä on valmistella ensimmäiset toimeenpanolain 10 §:n mukaiset tehtävät helmikuun 2022 loppuun mennessä.

 

 

Kainuun hyvinvointialueen valmistelun vaiheet ja työryhmät

 

 Valmistelun katsaus poliittiselle seurantaryhmälle ja aluevaaliehdokkaille 16.12.2021: