Hoivayksiköt

Kainuun Soten ikäihmisten palveluissa järjestetään laitoshoitoa hoivayksiköissä silloin, kun se on lääketieteellisesti tai potilasturvallisuuden kannalta perusteltua. Asukkaat ovat runsaasti hoitoa ja hoivaa tarvitsevia. Hoitomaksuun sisältyy kaikki hoitoon tarvittavat palvelut (ateriat, lääkkeet, hoiva, puhtaus, asuminen).

Kaikille hoivayksiköiden asukkaille laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma.


Hoivayksikköön asukkaaksi tulo

Pääsääntöisesti hoivayksikön asukkaaksi tullaan terveydenhuollon yksiköistä. Asukkaan hoidon jatkosta pidetään moniammatillinen hoitoneuvottelu, jossa todetaan laitoshoidon tarve. Hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen asiakkaalle tehdään sas-hakemus (selvitä-arvioi-sijoita). Sas- työryhmä arvioi laitoshoidon tarpeen.

Yhteystiedot

Kajaani palvelualue  
Kajaanin hoivayksikkö  
vs. palveluesimies Maria Haataja-Eerola puh. 044 797 0032 
Satamakatu 2 A, 87100 Kajaani
puh. 044 797 4931
   
Pal­ve­lu­pääl­lik­kö Ar­ja Man­ni­nen puh. 044 710 4461
Väls­kä­rin­ku­ja 2, 89600 Suo­mus­sal­mi


Hyrynsalmi palvelualue 
Hyrynsalmen hoivayksikkö
palveluesimies Kari Keränen puh. 044 710 4464
Kiviöntie 11, 89400 Hyrynsalmi
puh. 044 771 0654, 044 797 4963

Palvelupäällikkö Marko Pääkkönen puh. 044 797 0351
Kappelikuja 7, 88900 Kuhmo

Palvelualueet: Kajaani, Paltamo, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Ristijärvi palvelualue
Vastuualuepäällikkö Metti Järvikallio puh. 044 797 0140
Markkinatie 1, 88600 Sotkamo