Hankintapäätös

Aikuissosiaalipalvelujen vastuualuepäällikkö:

 

Aikuisten mielenterveyspalvelujen ja riippuvuuksien hoidon vastuualuepäällikkö:


Hallintojohtaja:
 

Vs. hallintoylilääkäri:Vs. talousjohtaja:

Sai­raan­hoi­don pal­ve­lu­jen vs. tu­lo­sa­lue­joh­ta­ja

Henkilöstöjohtaja:

Kuntayhtymän johtaja:

 

Vs. kuntayhtymän johtaja:

Perhepalvelujohtaja:

Johtava sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut:

 

Vammaispalveluiden vastuualuepäällikkö:

 

Terveysjohtaja:Vastaanotto- ja terveyskeskussairaala -vastuualueen päällikkö:


Vastaanotto- ja terveyskeskussairaala -vastuualueen ylilääkäri:


Tulosyksikön päällikkö (leikkaus-anestesia):


Diagnostiikkapalvelut, vastuualuepäällikkö:


Johtava hammaslääkäri:
 

Tietohallintojohtaja:

Vanhuspalvelut:

Palveluohjaus ja ostopalvelut vastuualueen vastuualuepäällikkö:

Ympäristöterveysjohtaja:


Kehittämisjohtaja: