Hankintapäätös

Aikuissosiaalipalvelujen vastuualuepäällikkö:

 

Aikuisten mielenterveyspalvelujen ja riippuvuuksien hoidon vastuualuepäällikkö:


Hallintojohtaja:
 

Vs. hallintoylilääkäri:

Talousjohtaja:

Vs. talousjohtaja:

Sai­raan­hoi­don pal­ve­lu­jen vs. tu­lo­sa­lue­joh­ta­ja

Henkilöstöjohtaja:

Kuntayhtymän johtaja:

Vs. kuntayhtymän johtaja:

Perhepalvelujohtaja:

Johtava sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut:

Terveysjohtaja:

Vs. terveysjohtaja:

Vastaanotto- ja terveyskeskussairaala -vastuualueen päällikkö:

Vastaanotto- ja terveyskeskussairaala -vastuualueen ylilääkäri:

Tulosyksikön päällikkö (leikkaus-anestesia):

Diagnostiikkapalvelut, vastuualuepäällikkö:

Tietohallintojohtaja:

Vanhuspalvelut:

Palveluohjaus ja ostopalvelut vastuualueen vastuualuepäällikkö:

Ympäristöterveysjohtaja:

Kehittämisjohtaja: