Hankintapäätös

Aikuissosiaalipalvelujen vastuualuepäällikkö:

Aikuisten mielenterveyspalvelujen ja riippuvuuksien hoidon vastuualuepäällikkö:

Hallintojohtaja:
 

Hallintoylilääkäri:

Talousjohtaja:

Henkilöstöjohtaja:


Kuntayhtymän johtaja:

Vs. perhepalvelujohtaja:

Vs. terveysjohtaja:

Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminta, vastuualuepäällikkö

Akuuttihoidon palvelut, vastuualuepäällikkö:

Leikkaus-anestesia, tulosyksikön päällikkö:

Laite- ja logistiikkapalvelut, vastuualuepäällikkö:

Tietohallintojohtaja:

Ylihoitaja, päivystyspalvelut: 

Vanhuspalvelut:

Palveluohjaus ja ostopalvelut vastuualueen vastuualuepäällikkö:


Ympäristöterveysjohtaja:
 

Kehittämisjohtaja: