Hankintapäätös

Aikuissosiaalipalvelujen vastuualuepäällikkö:

Hallintojohtaja:
 

Hallintoylilääkäri:
 

Talousjohtaja:

Henkilöstöjohtaja:


Kuntayhtymän johtaja:

Vs. perhepalvelujohtaja:

Vs. terveysjohtaja:

Suun terveydenhuollon johtava hammaslääkäri:

Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminta, ylilääkäri:

Tietohallintojohtaja:

Vanhuspalvelut:

Palveluohjaus ja ostopalvelut vastuualueen vastuualuepäällikkö:


Ympäristöterveysjohtaja:
 

Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito:

Kehittämisjohtaja: