Hankintapäätös

Aikuissosiaalipalvelujen vastuualuepäällikkö:

 

Aikuisten mielenterveyspalvelujen ja riippuvuuksien hoidon vastuualuepäällikkö:


Hallintojohtaja:

Vs. hallintoylilääkäri:Vs. talousjohtaja:

Sai­raan­hoi­don pal­ve­lu­jen vs. tu­lo­sa­lue­joh­ta­ja:

Henkilöstöjohtaja:

Kuntayhtymän johtaja:

Vs. kuntayhtymän johtaja:

 

Perhepalvelujohtaja

Johtava sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut:

 

Vammaispalveluiden vastuualuepäällikkö:

 

Terveysjohtaja:


Vastaanotto- ja terveyskeskussairaala -vastuualueen päällikkö:


Vastaanotto- ja terveyskeskussairaala -vastuualueen ylilääkäri:

Tulosyksikön päällikkö (leikkaus-anestesia):

 


Diagnostiikkapalvelut, vastuualuepäällikkö:


Johtava hammaslääkäri:
 

Tietohallintojohtaja:

va. Sairaalainsinööri


Vanhuspalvelut:

Palveluohjaus ja ostopalvelut vastuualueen vastuualuepäällikkö:

Ympäristöterveysjohtaja:


Kehittämisjohtaja: