Hankintapäätös

Aikuissosiaalipalvelujen vastuualuepäällikkö:

Aikuisten mielenterveyspalvelujen ja riippuvuuksien hoidon vastuualuepäällikkö:

Hallintojohtaja:
 

Hallintoylilääkäri:

Vs. hallintoylilääkäri:

Talousjohtaja:

Vs. talousjohtaja:

Henkilöstöjohtaja:


Kuntayhtymän johtaja:

Vs. kuntayhtymän johtaja:

Perhepalvelujohtaja:

Johtava sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut:

Vs. terveysjohtaja:

Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminta, ylilääkäri

Tulosyksikön päällikkö (leikkaus-anestesia):

Akuuttihoidon palvelut, ylihoitaja:

Tietohallintojohtaja:

Vanhuspalvelut:

Palveluohjaus ja ostopalvelut vastuualueen vastuualuepäällikkö:

Ympäristöterveysjohtaja:
 

Kehittämisjohtaja: