Ensihoito

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä vastaa ensihoitopalveluista alueellaan. Vastuu toiminnasta tulee terveydenhuoltolain tuomista velvoitteista.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee ensihoidon palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksessä on määriteltävä ensihoitopalvelun sisältö siten, että palvelu on toteutettava tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä on otettava huomioon ensihoidon ruuhkatilanteet.


Kuntayhtymän omat ensihoitoyksiköt huolehtivat koko Kainuun sairaanhoitopiirin alueen ensihoidosta.

 

Hätäkeskus

Kainuun alueella soitetut hätäpuhelut ohjautuvat Oulun hätäkeskukseen. Hätäkeskuksen ruuhkautuessa hätäpuhelut ohjataan toiseen hätäkeskukseen, mutta apu lähtee kuitenkin samasta paikasta.

Hätäkeskus on ensimmäinen linkki potilaan ja ensihoidon välillä. Hätäkeskus arvio hätäpuhelun kiireellisyyden ja hälyttää tarvittavan avun kohteeseen.

Hätäkeskus luokittelee tehtävät kiireellisiin ja ei kiireellisiin tehtäviin. Kiireelliseen tehtävään voidaan potilaan tilan vaatiessa hälyttää kaksi ambulanssia, tai ambulanssi ja ensivasteyksikkö. Kiireetön ensihoidon tehtävä voi joutua odottamaan ambulanssia jopa 2 tuntia. Tällöin hätäkeskus on arvioinut potilaan tilan olevan vakaa ja ettei hänellä ole välitöntä peruselintoiminnon häiriötä.

Siirry tästä sivulle

 

 

Ensihoito

Kainuussa ensihoitojärjestelmään kuuluu 13 ensihoitoyksikköä.

Ensihoidon tehtävänä on äkillisesti sairastuneen potilaan kiireellisen hoidon antaminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön.

Ensihoitajat tutkivat potilaan kohteessa ja tekevät arvion, onko ambulanssikuljetukselle tarvetta. Potilasta voidaan hoitaa jo kotona ja ohjeistaa hakeutumaan tarvittaessa päivystykseen omalla kyydillä. Potilas voidaan myös ohjeistaa varaamaan aika omalle lääkärille, jos vaiva ei vaadi välitöntä hoitoa.

Ensihoidon yksiköt ovat varustettu reaaliaikaisilla GPS-paikantimilla, jolloin kiireellisissä tehtävissä hätäkeskus pystyy lähettämään lähimmän ja tarkoituksenmukaisimman yksikön kohteeseen.

 

Yhteystiedot

puh. vaihde 08 61 561
s-posti: etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Kainuu L4 (Ensihoidon kenttäjohtaja)   puh. 044 797 0184
Ensihoidon laskutus   puh. 044 797 4296
Ensihoidon laskutus   puh. 044 797 4969
Ensihoidon vastuulääkäri

Marko Hoikka

marko.hoikka@kainuu.fi

puh. 044 797 4339
Ensihoitopäällikkö

Jukka Angerman

jukka.angerman@kainuu.fi

puh. 044 797 0150

Ensihoidon esimies

Poissa 31.12.2021 asti

Päivi Heikkinen

paivi.e.heikkinen@kainuu.fi

puh. 044 797 0602

Ensihoidon esimies

Kajaani, Vuolijoki

Mari Väisänen

mari.j.vaisanen@kainuu.fi

puh. 050 324 4172

Ensihoidon esimies

Sotkamo, Kuhmo, Paltamo

Tarja Matilainen

tarja.matilainen@kainuu.fi

puh. 044 735 9358

Ensihoidon esimies

Suomussalmi, Hyrynsalmi, Ristijärvi,

Puolanka

Johanna Mourujärvi

johanna.mourujarvi@kainuu.fi

puh. 044 750 2720