Elintarvikevalvonta

Ajankohtaista elintarvikevalvonnassa

Lihan alkuperämaa ilmoitettava ravintoloissa toukokuun 2019 alusta alkaen
Elintarvikkeiden takaisinvedot Ruokaviraston sivuilla
Ohjeita pakkausmerkintöjen tekoon

Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tärkein tehtävä on suojata kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta ja taloudellisilta tappioilta. Elintarvikevalvonta valvoo elintarvikkeiden valmistusta, kuljetusta, myyntiä, tarjoilua, markkinointia ja muuta käsittelyä sekä maasta vientiä ja maahan tuontia.

Elintarvikevalvonnasta vastaavat pääosin terveystarkastajat. Eläinlääkintähuollon vastuualue osallistuu elintarvikevalvontaan tarkastamalla alkutuotantopaikkoja ja eläinperäisiä tuotteita käsitteleviä tuotantolaitoksia. Valvontaa toteutetaan tekemällä tarkastuksia, ottamalla näytteitä sekä ohjaamalla ja neuvomalla toimijoita.

Ensisijainen vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta kuuluu toiminnanharjoittajalle. Elintarvikevalvonnan kohteita ovat alkutuotanto, elintarvikehuoneistot, laitokset ja kontaktimateriaalitoimijat.

Valvonta-alueen elintarvikehuoneistoihin tehdään tarkastuksia valvontasuunnitelman mukaisesti sekä tarvittaessa kuluttajien tekemien ilmoitusten perusteella. Valvonta kohdistuu elintarvikkeisiin sekä niiden valmistus-, kuljetus-, käsittely-, säilytys-, tarjoilu- ja myyntiolosuhteisiin.

Tarkastuksista julkaistaan Oiva-raportit.

Ole yhteydessä terveystarkastajaan, kun:

- perustat elintarvikehuoneiston
- perustat laitoksen
- elintarvikehuoneiston toiminta muuttuu
- lopetat tai keskeytät elintarvikehuoneistotoiminnan
- elintarvikehuoneiston tai laitoksen toimija vaihtuu
- suunnittelet ensisaapumistoimintaa
- myyt tai tarjoilet liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
- sinulla on huomauttamista elintarvikkeen laadusta tai elintarvikehuoneistosta
- epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
- haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta.