Eläkeselvittely

Eläkeselvittely on Kainuun soten palvelu pitkään (yli 12 kk) työttömänä olleille henkilöille, joilla on todennäköisesti työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavia terveydellisiä haittoja.

Palvelun tavoitteena on

  • tutkia ja arvioida moniammatillisesti henkilön edellytykset eläkkeelle pääsyyn sekä
  • auttaa ja ohjata häntä eläkeselvittelyn aikana pääsemään tarkoituksenmukaisten palveluiden ja etuuksien piiriin.

Palveluun ohjaudutaan ottamalla yhteyttä kotikunnan aikuissosiaalityöhön: henkilö itse tai jokin muu taho, esim. TE-palvelut, ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään. Ennen eläkeselvittelyn alkamista asiakkaan tulee käydä työttömien terveystarkastuksessa, jos sitä ei ole tehty viimeisen vuoden aikana. Eläkeselvittely edellyttää myös työssä suoriutumisen arviointia, joka voidaan toteuttaa mm. kuntouttavassa työtoiminnassa. Työssä suoriutumisesta tehdään kirjallinen arviointipalaute.

Asiakkaan kokonaistilanne, työ- ja toimintakyky sekä työkyvyttömyyseläkkeen saamisen mahdollisuudet arvioidaan moniammatillisessa tiimissä. Varsinaisen arvion asiakkaan työ- ja toimintakyvystä tekee aina lääkäri. Lisäksi arviointiin osallistuvat eläkeselvittelykoordinaattori, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, tarpeen mukaan eri alojen erikoislääkärit sekä muut asiakkaan verkostoon kuuluvat työntekijät. Asiakkaan suostumuksella tapaamisiin voi osallistua myös hänen oma läheisverkostonsa.

Eläkeselvittelykoordinaattori on asiakkaan tukena ja vastaa työ- ja toimintakykyselvityksen etenemisestä sekä jatkotoimenpiteisiin ohjaamisesta. Eläkeselvittelykoordinaattorin palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia, mutta tarpeen mukaiset lääkärikäynnit ja lausunnot asiakkaan tulee kustantaa itse.